Tanrı Kimdir?

Bağışlamak Sizi Özgür Kılar! 

Baba Tanrı, Oğul Tanrı, Kutsal Ruh Tanrı.

Tanrı Üç Şahsiyette Görünen Tek bir Varlıktır:
Gerçek Tanrı’nın üç şahsiyeti vardır. Tanrı’yı her bir kişiliğinin üstlendiği rol ile anlamamız çok önemlidir çünkü bu roller bizim hayatımızda da önemli bir yere sahiptir. Tanrı bizim Babamızdır, bize Şifa Verendir, Kurtarıcımızdır, Öğretmenimizdir, bizi Teselli Edendir. Tanrı’nın Üçlü Birlikle anlatılan şahsiyetlerini öğrenmek Tanrı ile daha yakın bir ilişkinin kapılarını açacaktır:

Baba Tanrı: BEN BEN OLANIM; Alfa ve Omega; her şeyi Yaratan. Tüm dünyaya, içindeki tüm canlılara şekil veren ve her birimizi Kendi benzerliğinde yaratan O’dur. O sevecendir, merhametlidir ve bizi Kendisiyle ilişki kurmak üzere düşünüp yaratmıştır. İsa’yı Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde, O’nun evlatları oluruz.

Oğul Tanrı: İsa Mesih diri Tanrı’nın Sözü’dür. Tanrısal özüne rağmen insan bedeni aldı ve 30 yaşından sonra mucizevi hizmetine başladı, Tanrı’nın göksel egemenliğini yeryüzünde ilan etti. Yüceliğini her tür hastalık, belirti ve mucize ile gösterdi. İsa, Tanrı’nın göksel oğludur ve yakında yeniden gelecektir.

Kutsal Ruh Tanrı: Tanrı var olalı beri Kutsal Ruh vardır. Dünya yaratıldığında suların üzerinde hareket eden Kutsal Ruh’tur. Tüm Kutsal Kitap boyunca kendisinden Ruh, Tanrı’nın Ruhu, Kutsal Ruh ve bazı tercümelerde Ruh-ül Kuddüs olarak söz edilir. Bilinmeyen dillerle konuşma armağanını aldığımızda bizi Ateşle Vaftiz eden Kutsal Ruh’tur. Tanrı’nın açığa çıkan gücüdür ve Kutsal Ruh Tanrı çocuklarının içinde yaşar.

Bu Konuda Daha Fazla Okumaya Hazır Mısınız?

Üçlübirlik rehberini buradan indirip Tanrı’nın Bir oluşu ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz: