Ruhsal Savaş Duası

Ruhsal Savaş Duası

Ruhsal Savaş Duası Nedir?

Ruhsal Savaş, karanlığın güçleri ile canımız arasında sürekli devam eden bir savaştır. Şeytan, İsa Mesih’le yürüyüşümüzde bizi yere devirmek için her tür yöntemle bize saldırır, bu saldırılara ayartılar, suçlamalar ve yalanlar dahildir. Rab’be şükrolsun ki, Tanrı bizim yerimize savaşmaları için meleklerini gönderir ve bizi Kendi kanatlarının altında korur ama bu doğaüstü korumanın dua aracılığıyla ve koruyucumuz olan Tanrı’daki güçlü iman aracılığıyla nasıl etkin kılındığını öğrenmeliyiz.

Mesih’te Galip Gelmenin Yolu Nedir:

Bu savaş sırasında sahip olduğumuz en değerli silah duadır. Dua etmeyi ihmal edersek ruhsal savunmamız zayıf düşer. Tanrı hiç durmadan sürekli dua etmemizi söylemiştir. Dua son derece ciddi bir iştir. Tanrı’nın Sözü’nü hayatımızdaki her durum üzerinde ilan etmek, Şeytan’ın şu andaki ve gelecekteki tüm saldırıları üzerinde zafer kazanmanıza yardımcı olacaktır. Şeytan güçlü dua yaşamlarımızla, özellikle de ruhsal savaş dualarını kullandığımızda mağlup olur!

"Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır."
Efesliler 6:12

Şeytan’ın hayatlarınız üzerindeki gücünü kırmak için ihtiyacınız olan ruhsal savaş silahları ve Kutsal Kitap ayetleri ile sizi desteklemek istiyoruz. Bu dua tamamen Kutsal Kitap’a dayanır ve hem Şeytan’ın hem cinlerinin bugün hayatınız üzerindeki saldırılarını kırmak için ruhsal olarak etkilidir.

Aşağıda Ruhsal Savaş Rehberini İndirebilirsiniz! Artık bir Ruhsal Savaş Askeri Olabilirsiniz!