Merhamet ve Acıma

Merhamet ve Acıma 

Acıma nedir? Merhamet Nedir?

Buna en iyi örnek Babamız Tanrı’dan ve O’nun Oğlu İsa Mesih’ten gelir. İsa Mesih yeryüzünde aramızda yaşadığı sırada Samiriyeli kadına, kötürüm adama, doğuştan kör adama ve Kutsal Kitap’ta adı geçen pek çok günahkara acıdı ve merhamet gösterdi. İsa onları kendi günahlı hayatlarına terk etmedi, sevgisiyle iyileştirdi ve artık günah işlememelerini söyledi. Ne kadar harika değil mi? İsa bunu bugün de yapmaktadır! Tanrı bizi o kadar çok seviyor ki, mükemmel olmadığımızı bilmesine rağmen dualarımızı yanıtlıyor ve bizi kendi egemenliğine alıyor.

Şimdi bunu biraz da açalım. İçinizde acıma olmadan kimseye merhamet gösteremezsiniz. Merhamet, bir kişiye acıma duyarak gösterilen şefkat eylemidir (ya da o kişinin halinden anlayarak gösterilen acımadır). Merhamet bir seçimdir ve acıma, o seçimin bizim tarafımızdan anlaşılmasıdır.

"Oysa sen, ya Rab, Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı'sın.”

Mezmur 86:15

Tanrı bize merhametini ve acımasını göstermek ister. Bizim insan olduğumuzu ve sürekli hata yaptığımızı bilir. Tanrı bize karşı böylesine anlayışlı iken, aynı merhameti ve acımayı Mesih’teki kardeşlerimize göstermek bizim için neden bu kadar zor olsun?