Kurtuluş Duası

Tanrı Seni Çocuğu Olarak Kabul Ediyor

İsa Mesih yeryüzüne geldi, çarmıhta öldü ve ölümden dirildi. Tüm bunları Baba Tanrı ile bir ilişkiye sahip olabilesin diye yaptı. Tanrı seni öylesine çok seviyor ki, biricik ve yegane Oğlu’nu senin yerine ölmek üzere 2000 yıl önce dünyaya gönderdi, öyle ki Tanrı seninle ilişki kurabilsin. Tanrı seni dünyaya bir rastlantı eseri göndermedi, ama Tanrı’nın yüceliği için amaçlı bir yaşam sürmen için gönderdi. Hayal edebileceğinden çok daha büyük işler için çağrıldın!

İsa Mesih’i yüreğine kabul etmek Mesih’te yeni yaşama başlamanın ilk adımıdır. Tanrı’nın çocuğu olduğun için Tanrı’nın Sözü’nde yazılı olan her ruhsal bereketi miras almaya hakkın var; bu ruhsal bereketlere İsa Mesih’te sonsuz yaşam da dahildir. Özlemini duyduğun doğaüstü değişimini almaya hazır mısın? Öyleyse İsa Mesih’i yüreğine şimdi kabul et!

İsa Mesih’teki Yeni Yaşamınıza Bugün Başlayın... 

"Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur.
Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek
başka hiçbir ad yoktur."
Elçilerin İşleri 4:12