Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-İbraniler 

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-İbraniler 
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:26:12
 
1X
 

İsa Mesih, meleklerden, peygamberlerden, gelmiş gelecek herkesten üstündür. İbranier kitabı İsa Mesih’i, kurtuluşun kaynağı ve Yüce Başkahin olarak tarif eden bir övgü kitabıdır.

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Filimon

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Filimon
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:10
 
1X
 

Bu kısa mektup kölelikten özgürlüğe kavuşan Onisimos ile ilgilidir. İsa Mesih’in tüm insanlığı günahın köleliğinden kurtarması bakımından biz de özgürlüğüne kavuşan Onisimos’a benzeriz

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-2 Timoteos

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-2 Timoteos
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:21
 
1X
 

Bu mektup Elçi Pavlus’un yazdığı son mektuptur ve son derece önemli öğütlerle doludur. Burada yazılı öğütler aracılığıyla hayatımızı Tanrı’ya yaraşmayan dünyevi işlerden koparmayı öğreneceğiz.

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-1 Timoteos

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-1 Timoteos
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:51
 
1X
 

Timoteos bir önderlik mektubudur. Tanrı bu mektup aracılığıyla bizi yüreklendirmek, sahte öğretilere karşı uyarmak, dua ve tapınmada güçlendirmek istiyor. Şükür, dua ve tapınma hayatınızı güçlendirmek için çalışmamıza katılın!

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-2 Selanikliler

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-2 Selanikliler
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:04
 
1X
 

Mesih için yaşanan bir hayatta zorluklar ve özveriler söz konusudur. Bu mektubun amacı, baskı altında yaşayan Selanik kilisesini yüreklendirmek, zorluklar karşısında sebat göstermelerini sağlamak ve İsa Mesih’in dönüşü hakkındaki yanlış anlamaları gidermektir. Bu çalışma ile Selanik kilisesinin zorluklar karşısında nasıl dayandığını ve İsa Mesih’in dönüşünü beklediğini öğrenebilirsiniz.

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-1 Selanikliler

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-1 Selanikliler
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:15:07
 
1X
 

Birinci Selanikliler Mektubu imanlı için bir yüreklendirme mektubudur. Mektubun bize öğretmek istediği mesaj şudur: “Devam edin, sıkıntılara dayanın, İsa Mesih geliyor!” Bu çalışma ile bütün bu durumlardan geçmenin yolunun dua ve şükür olduğunu göreceksiniz.

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Koloseliler

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Koloseliler
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:10
 
1X
 

Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.”
Mesih’in kimliği söz konusu olduğunda Koloseliler Mektubu kadar bu konuya vurgu yapan bir mektup yoktur.
Bu mektup bizi günümüzdeki sahte öğretişlere karşı uyaracak ve Mesih’teki kimliğine gözlerimizi açacaktır.