Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-2 Timoteos

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-2 Timoteos
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:21
 
1X
 

Bu mektup Elçi Pavlus’un yazdığı son mektuptur ve son derece önemli öğütlerle doludur. Burada yazılı öğütler aracılığıyla hayatımızı Tanrı’ya yaraşmayan dünyevi işlerden koparmayı öğreneceğiz.

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-1 Timoteos

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-1 Timoteos
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:51
 
1X
 

Timoteos bir önderlik mektubudur. Tanrı bu mektup aracılığıyla bizi yüreklendirmek, sahte öğretilere karşı uyarmak, dua ve tapınmada güçlendirmek istiyor. Şükür, dua ve tapınma hayatınızı güçlendirmek için çalışmamıza katılın!

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-2 Selanikliler

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-2 Selanikliler
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:04
 
1X
 

Mesih için yaşanan bir hayatta zorluklar ve özveriler söz konusudur. Bu mektubun amacı, baskı altında yaşayan Selanik kilisesini yüreklendirmek, zorluklar karşısında sebat göstermelerini sağlamak ve İsa Mesih’in dönüşü hakkındaki yanlış anlamaları gidermektir. Bu çalışma ile Selanik kilisesinin zorluklar karşısında nasıl dayandığını ve İsa Mesih’in dönüşünü beklediğini öğrenebilirsiniz.

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-1 Selanikliler

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-1 Selanikliler
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:15:07
 
1X
 

Birinci Selanikliler Mektubu imanlı için bir yüreklendirme mektubudur. Mektubun bize öğretmek istediği mesaj şudur: “Devam edin, sıkıntılara dayanın, İsa Mesih geliyor!” Bu çalışma ile bütün bu durumlardan geçmenin yolunun dua ve şükür olduğunu göreceksiniz.

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Koloseliler

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Koloseliler
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:10
 
1X
 

Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.”
Mesih’in kimliği söz konusu olduğunda Koloseliler Mektubu kadar bu konuya vurgu yapan bir mektup yoktur.
Bu mektup bizi günümüzdeki sahte öğretişlere karşı uyaracak ve Mesih’teki kimliğine gözlerimizi açacaktır.

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Filipiler 

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Filipiler 
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:13:24
 
1X
 

Hayatta geçirdiğimiz zorluklar bizi olgunlaştırır. Filipi Kilisesi de zorluklardan geçiyordu. Bu mektup, zor günlerden geçerken şükretmemiz gerektiğini öğretir. İkinci büyük mesaj ise imanlıların birlik olması ve birlik içerisinde yaşamasıdır.

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Efesliler

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Efesliler
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:17
 
1X
 

“Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa’da, Mesih’le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu.”, 

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Galatyalılar

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Galatyalılar
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:57
 
1X
 

Yasa mı, Müjde mi?
Sevaplar mı, İman mı?
Her Hıristiyanın hayatında bu sorular son derece önemlidir.
Galatyalılar Mektubu, Kutsal Kitap’taki imanla aklanma öğretisinin en büyük savunmasıdır.