Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Koloseliler

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Koloseliler
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:10
 
1X
 

Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.”
Mesih’in kimliği söz konusu olduğunda Koloseliler Mektubu kadar bu konuya vurgu yapan bir mektup yoktur.
Bu mektup bizi günümüzdeki sahte öğretişlere karşı uyaracak ve Mesih’teki kimliğine gözlerimizi açacaktır.

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Filipiler 

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Filipiler 
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:13:24
 
1X
 

Hayatta geçirdiğimiz zorluklar bizi olgunlaştırır. Filipi Kilisesi de zorluklardan geçiyordu. Bu mektup, zor günlerden geçerken şükretmemiz gerektiğini öğretir. İkinci büyük mesaj ise imanlıların birlik olması ve birlik içerisinde yaşamasıdır.

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Efesliler

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Efesliler
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:17
 
1X
 

“Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa’da, Mesih’le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu.”, 

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Galatyalılar

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Galatyalılar
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:57
 
1X
 

Yasa mı, Müjde mi?
Sevaplar mı, İman mı?
Her Hıristiyanın hayatında bu sorular son derece önemlidir.
Galatyalılar Mektubu, Kutsal Kitap’taki imanla aklanma öğretisinin en büyük savunmasıdır.

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-1 Korintliler

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-1 Korintliler
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:27
 
1X
 

Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır.
Sevgi asla son bulmaz.”

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Romalılar

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Romalılar
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:13:11
 
1X
 

“Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.”
Tüm Kutsal Kitap’taki en büyük konu Tanrı’nın günahkarları kurtarma amacı ve tasarısıdır. Bu tasarıyı en iyi anlatan metin Romalılar mektubudur.

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-ELÇİLERİN İŞLERİ

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-ELÇİLERİN İŞLERİ
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:12:30
 
1X
 

“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.”
Kutsal Kitap’ta mucizeler, Tanrı’nın etkinliğiyle ve Kutsal Ruh’un gücüyle dolu bir kitap var.
İsa’yı ilk izleyen kişiler bunların hepsini deneyim ettiler.
Kutsal Ruh’un gücü insanların üzerine indiğinde, tüm dünyada İsa Mesih’in tanıkları oldular.

Bu kitap “Elçilerin İşleri” kitabıdır ama aslında “Kutsal Ruh’un İşleri” olarak adlandırılmalıdır.

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Yuhanna

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Yuhanna
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:13:26
 
1X
 

“Ben iyi çobanım”, “Yol, Gerçek ve Yaşam Ben’im”, “Ben dünyanın ışığıyım” ve “Diriliş ve Yaşam Ben’im”
Bu sözler İsa Mesih’in Yuhanna müjdesinde kendisi için kullanmış olduğu sözlerdir. Bu kitabı benzersiz kılan pek çok nokta vardır. Bugün Yuhanna Müjdesi’ni inceleyeceğiz.