Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Efesliler

Işık Abla ile Kutsal Derinlikler-Efesliler
Işık Abla ile Kutsal Derinlikler

 
 
00:00 / 00:14:17
 
1X
 

“Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa’da, Mesih’le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu.”,