Üçlü Birlik Rehberi 

Gerçek Tanrı üçlükte Bir olan Tanr’dır. Kendisi Baba Tanrı, Oğul ve Kutsal Ruh’tur. Tanrı başlangıç ve sondur. 

 

Henüz dünya yaratılmadan önce Tanrı vardı ve Tanrı daima var olacaktır. O kendisi için BEN BEN’İM diyendir; Alfa ve Omega’dır. O sevecen Yaratıcı Baba’mızdır. Bizi kendi benzerliğinde yaratmıştır. İlk yaratılan insan olan Adem ve Havva’dan beri Babamız Tanrı ile ilişki kurmak üzere tasarlandık. Hiçbir zaman Tanrı’nın bereketinden ve sevgisinin uzak kalmak için yaratılmadık. İşte bu nedenle Tanrı Kendi Oğlu İsa Mesih’i gönderdi.  

 

İsa Mesih Tanrı’nın diri Sözü’dür. Yüceliğini bir kenara koyup aramızda yaşamak üzere beden alarak doğdu ve Tanrı’nın Egemenliği’nin yollarını öğretip gösterdi.  

 

İsa’dan önce insanlar dini yasalara ve kurallara göre yaşıyorlardı ama insan bu yasaları sürekli olarak çiğnedi. Tanrı ise sürekli merhamet gösterdi. En nihayetinde, ödememiz mümkün olmayan günah borcumuza karşılık olarak Kendi Oğlunu kutsal bir kurban sunusu olarak gönderdi. Günahın bedeli ölümdür çünkü günah bizi doğruluk yolundan uzaklaştırır ve bizi ruhsal ve (nihai) fiziksel ölüm yoluna sevk eder. Tanrı ise sonsuz yaşama sahip olmamızı arzu eder ve İsa Mesih’in kurbanından dolayı yalnızca O’nun aracılığıyla sonsuz yaşama sahibiz. İsa Mesih’i Rabbimiz ve Kurtarıcımız olarak çağırdığımızda, kurtuluruz.  

 

Kutsal Ruh (Gerçeğin Ruhu) Tanrı’nın Ruhudur. Adında da ifade edildiği gibi kutsaldır: Kutsal Ruh ebediyetten beri Tanrı ile birliktedir. Dünyanın başlangıcında yer boş ve şekilsizken Kutsal Ruh suların üzerinde dalgalanıyordu. Kutsal Ruh, Tanrı’nın görkemini ve gücünü taşır ve İsa göğe alındıktan sonra Kutsal Ruh bize bir armağan olarak verilmiştir. Tanrı’nın Ruhu, bizi savunan, teselli eden, dostumuz ve yardımcımızdır. O Tanrı’nın Sözü’nü ve Tanrı’nın yollarını ve gerçeğini kulaklarımıza fısıldayan iç sesimizdir. Gerçeği bilmeye ihtiyacımız olan her anda O’nu aramalıyız. Kutsal Ruh bize her zaman konuşur ama O’nu daha iyi işitebilmek için her gün Tanrı’nın varlığına girmeliyiz ve kutsal olmalıyız. 

 

 

Tanrı’yı Daha Yakından Tanımak için Dua 

Sevgili Göksel Baba, 

Senin Üçlükte Bir olduğuna inanıyorum. Oğlun İsa Mesih’in çarmıh üzerinde benim için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine inanıyorum. İsa Mesih’i Rab’bim ve Kurtarıcım olarak hayatıma davet ettiğimde Kutsal Ruh’un bana verildiğine ve Senin adın uğruna beni doğruluk yollarında yürüttüğüne inanıyorum. Bana yardım et, Sana güveneyim ve Seni her gün giderek daha fazla tanıyayım. Seni Göksel Babam, Rab’bim, Kurtarıcım ve Gerçeğin Ruhu olarak aramayı sürdürdüğüm sürece imanımın ve Sendeki ilişkimin giderek daha fazla büyümesine izin ver. 

 

 

Kutsal Kitap’ta Üçlü Birliğin Üç (3) Kişisi 

 

 • Baba Tanrı:

Yaratılış 1:26 

Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.” 

 

Yuhanna 1:1 

“Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.” 

 

Koloseliler 1:15-17 

“Görünmez Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur. Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey –tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar– O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.”  

 

 • Oğul Tanrı:

Yuhanna 10:30 

“Ben ve Baba biriz.” 

 

Matta 1:23 

“İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.” İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. 

 

Luka 1:35 

“Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.” 

 

Matta 3:17 

“Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” dedi.” 

 

Yeşaya 9:6 

“Çünkü bize bir çocuk doğacak, 

Bize bir oğul verilecek. 

Yönetim onun omuzlarında olacak. 

Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, 

Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.” 

 

Yuhanna 3:16-17 

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu’nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.” 

 

Yuhanna 5:1-5 

“İsa’nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı’dan doğmuştur. Baba’yı seven O’ndan doğmuş olanı da sever. 2Tanrı’yı sevip buyruklarını yerine getirmekle, Tanrı’nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız. 3Tanrı’yı sevmek O’nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O’nun buyrukları da ağır değildir. 4Çünkü Tanrı’dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. 5İsa’nın Tanrı Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim?” 

 

 • Kutsal Ruh Tanrı:

Yaratılış 1:2 

“Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu.” 

 

Matta 3:16  

“İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü.”  

 

Yuhanna 14:16-17 

“Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.”  

 

Yuhanna 14:26  

“Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.”  

 

 • Üçlü Birliğin Üç ŞahsiyetiKutsal Kitap’ta Beraber Yer Alır : 

 

Petrus 1:2  

“İsa Mesih’in sözünü dinlemeniz ve O’nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı’nın öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.”  

 

Korintliler 1:21-22  

“Bizi sizinle birlikte Mesih’te pekiştiren ve meshetmiş olan Tanrı’dır. 22O bizi mühürledi, güvence olarak da yüreklerimize Kutsal Ruh’u yerleştirdi.”  

 

Korintliler 13:14  

“Rab İsa Mesih’in lütfu, Tanrı’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.”  

 

Korintliler 8:5-6  

“Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da –nitekim pek çok “ilah”, pek çok “rab” vardır– bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır, bizler O’nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih’tir. Her şey O’nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O’nun aracılığıyla yaşıyoruz.”  

 

Yuhanna 1:14  

“Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük.”  

Yuhanna 5:7-8  

“Hasta şöyle yanıt verdi: “Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok, tam gireceğim an benden önce başkası giriyor.” 

İsa ona, “Kalk, şilteni topla ve yürü” dedi.”

 

https://goo.gl/s3zxMw

Mucizelerin İçinde Yaşamak

Hayatınızda Mucizeleri Nasıl Deneyim Edebilirsiniz:

 

 • Her şeyi sağlayanın kendisine yoğunlaşın, elindeki armağanlara değil.

 

 1. Mucizeler, Tanrı gözlerini sizin üzerinize çevirdiğinde gerçekleşir. Hayatta her zaman bir şeylere ihtiyacımız vardır ama gözlerimizi İsa’ya çevirdiğimizde, ihtiyaçlarımızı her zaman karşılayacaktır.

 

 • Henüz almadığınız bereketler için Tanrı’yı övün!

 

 1. Geliriniz ya da maddi kaynaklarınız düşükse, şifaya ya da yenilenmeye ihtiyacınız varsa ya da bir durumun tamamen değişmesine ihtiyacınız varsa, şimdi Tanrı’yı övmeye başlayın! Söylemesi kolay gelebilir elbette ama şükranla dolu bir yürek mücizeleri dev bir mıknatıs gibi çeker!

 

 1. İyi ve kötü günde Tanr’ya nasıl tapındığınız Tanrı ile ilşkinizi ortaya koyar; mucizeler bu ilişkiden ortaya çıkar!

 

 • Hayatınızdaki MUCİZELERİ diğer insanlarla da paylaşmanın fırsatlarını arayın!

 

 1. Eğer Tanrı hayatınızda bir ya da birden fazla mucize gerçekleştirdiyse, çevrenizdeki diğer insanların da imanını geliştirmek için fırsatlar arayın!

 

 1. Pek çok insan hayatında mucize gerçekleşmesi için Tanrı’ya yakarıyor! Tanıklığınızı paylaşın, onlarla birlikte dua edin ya da Tanrı’nın mucizeler yaratan gücü ile ilgili teşvik edici sözler ve ayetler gönderin.

 

 

Mucizeleri Almak için Dua

 

Sevgili Rab İsa,

Hayatımın en büyük mucizesi sen olduğun için ve çarmıhtaki kurbanınla bana yeni yaşam verdiğin için teşekkür ederim. Sen hayatımın Rab’bi ve Kurtarıcısısın ve şimdi senin huzuruna yaklaşıp senin yetkin altına giriyorum.

 

Rab, senin yaşamımdaki yerin ve vaatlerinden hakkında kuşku duyduğum her bir zaman için tövbe ediyorum. Sen benim için her şeyi Sağlayansın, Kurtarıcımsın, şifa verensin. Senin her şeyi yapabileceğine inanıyorum! Çarmıh üzerinde benim için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine inanıyorum. Senin aracılınla Tanrı’nın çocuğu oldum. Hayatıma sunduğun vaatlerine ve mucizelerine inanıyorum; bunları şimdi tüm kalbimle kabul ediyorum.

 

Rab, imanımı yeni doruklara taşı. Senin için zor bir şey yoktur! Sana minnettarım ve şükranla doluyum! Beni böylesine çok sevdiğin için teşekkür ederim. Senin iyiliğini sürekli olarak derin derin düşünmeme yardımcı ol ve beni sevginde daha da derinlere götür. İsa Mesih’in kudretli adında. Amin!

 

 

 

Ayetler

İsa’nın Mucizeleri

 • Bakireden doğuş – Matta 1
 • Suyu şaraba çevirme – Yuhanna 2:1-11
 • Saray memurun oğlunun iyileştirilmesi – Yuhanna 4:43-54
 • Kefernaum’da bir cinlinin iyileştirimesi – Markos 1:21-27
 • Petrus’un Kayınvalidesinin iyileştirilmesi – Matta, 8:14-15, Markos 1:29-31
 • Bir hastanın iyileştirilmesi –Matta 1:16-17
 • Büyük bir miktarda avlanan balık –Luka 5:1-11
 • Bir cüzamlının iyileştirilmesi – Matta 8:1-4, Markos 1:40-45, Luka 5:12-14
 • Yüzbaşının kölesinin iyileştirilmesi – Matta 8:5-13
 • Kötürüm bir adamın iyileştirimesi – Matta 9:1-8
 • Sakat bir elin iyileştirilmesi – Matta 12:9-14
 • Dul Kadının oğlunu iyileştirme – Luka 7:11-17
 • Fırtınayı dindirme – Matta 8:23-27, Markos 4:35-31, Luka 8:22-25
 • Gerasalı cinli adamın iyileştirilmesi – Matta 8:28-33, Markos 5:1-20, Luka 8:26-39
 • Kanamalı kadının iyileştirilmesi – Matt 9:20-22, Markos 5:25-34, Luka 8:42-48
 • Yair’in kızının iyileştirilmesi – Matta 9:18-26, Markos 5:21-43, Luka 8:40-56
 • İki körün iyileştirilmesi – Matta 9:27-31
 • Dilsiz cinli bir adamın iyileştirilmesi – Matta 9:32-34
 • 38 yıldır hasta olan adamın iyileştirilmesi – Yuhanna 5:1-15
 • 5000 erkek ile ailelerinin doyurulması – Matta 14:13-21
 • İsa’nın su üzerinde yürümesi – Matta 14:22-33
 • Büyük bir kalabalığın mucizevi bir şekilde doyurulması – Matta 14:34-36
 • Cine tutsak bir kızın iyileştirilmesi – Matta 15:21-28
 • Sağır ve dilsiz bir adamın iyileştirilmesi – Markos 7:31-37
 • 4000 erkek ile ailelerinin doyurulması – Matta 15:32-39
 • Kör bir adamın iyileştirilmesi – Markos 8:22-26
 • Doğuştan kör adamın iyileştirilmesi – Yuhanna 9:1-12
 • Cinli bir gencin iyileştirilmesi – Matta 17:4-20
 • Balığın ağzındaki para – Matta 17:24-27
 • Cinli ve kör bir adamın iyileştirilmesi – Matta 12:22-23, Luka 11:14-23
 • 18 yıldır kanaması olan kadının iyileştirilmesi – Luka 13:10-17
 • Vücudu su toplamış adamın iyileştirilmesi – Luka 14:1-6
 • 10 cüzamlının iyileştirilmesi – Luka 17:11-19
 • Lazar’ın diriltilmesi – Yuhanna 11:1-45
 • Bartilmay’ın gözlerinin açılması – Matta 20:29-34, Markos 10:46-52
 • İsa meyve vermeye incir ağacını lanetliyor – Matta 21:18-22
 • Kopmuş bir kulağın iyileştirilmesi – Luka 22:50-51
 • Jesus İsa’nın dirilişi – Matta 28:6, Luka 24
 • 153 balık– Luka 21:4-11
 • İsa’nın göğe yükselmesi – Markos 16:19, Luka 24:51, Acts 1:9

 

Tanrı’nın Hayatınız için Vaatlerini İlan Edin!

Tanrı’nın vaatlerinin sizin için geçerliği olmadığı düşüncesini mi taşıyorsunuz? Tanrı’nın sizin için vaatlerinin neler olduğunu biliyor musunuz? İsa Mesih’i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde, Göksel Babamızın zamanın öncesinden beri bizim için hazırladığı HER ruhsal armağana ve vaade erişimimiz var. Bugün Tanrı’nın doğaüstü vaatleri ile yürümeye başlayabilirsiniz!

 

 1. Bunun yolu nedir?

 

İlk adım, İsa Mesih’in kanının yetkisi altında olduğunuzu yüreğinizde kabul etmek ve buna iman etmektir. İsa geçmişinizin zincirlerini kırdı ve O’nun aracılığıyla Kutsal Ruh’ta bulunan her bir iyi ve mükemmel armağana erişmenizin yolunu açtı. Buna iman ediyor musunuz?

 

Şu sözleri yüksek sesle ilan edin:

 

“Rab İsa, çarmıh üzerinde sunduğun kurban aracılığıyla Göksel Baba’nın bana vaat ettiği her doğaüstü vaade erişebilirim, bunun için sana teşekkür ederim!”

 

 1. Okuyun ve İlan Edin

 

Sonraki adım ise, Tanrı’nın size vaat ettiği sözleri ilan etmektir. Kutsal Kitap Tanrı’nın vaatleri ile doludur. Tanrı’nın yaratılışın başlangıcından beri çocukları için verdiği yüzlerce vaat Kutsal Kitap’ta yer almaktadır. Tanrısal şifaya, bol yaşama, sonsuz sevince, doğaüstü huzura ve daha pek çoğuna artık erişebilirsiniz! Aşağıdaki ayetleri yüksek sesle okuyun, böylece bu sözleri işitmiş de olacaksınız (çünkü iman işitmekle, Tanrı’nın Sözü’nü işitmekle olur) ve burada yazan sözlerin hem sizin için hem de aileniz için gerçek olduğuna inanacaksınız!

 

Tanrı’nın hayatınızda nasıl çalışmaya başladığını ve her bir laneti berekete çevirdiğini izleyip görün. Tanrı’nın vaatlerinde yaşamak Tanrısal bir yaşam sürmenin bir parçasıdır.

 

 

Tanrı’nın Vaatleri ile ilgilil Ayetler

 

Mezmur 50:15

Sıkıntılı gününde seslen bana,

Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.

 

Yeşaya 58:6

Benim istediğim oruç,

Haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek,

Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak,

Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi?

 

Yeşaya 61:1-3

Egemen RAB’bin Ruhu üzerimdedir.

Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti.

Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için,

Tutsaklara serbest bırakılacaklarını,

Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını,

RAB’bin lütuf yılını,

Tanrımız’ın öç alacağı günü ilan etmek,

Yas tutanların hepsini avutmak,

Siyon’da yas tutanlara yardım sağlamak

–Kül yerine çelenk,

Yas yerine sevinç yağı,

Çaresizlik ruhu yerine

Onlara övgü giysisini vermek– için

RAB beni gönderdi.

Öyle ki, RAB’bin görkemini yansıtmak için,

Onlara “RAB’bin diktiği doğruluk ağaçları” densin.

 

Yuhanna 8:36

Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz.

 

Romalılar 8:1

Böylece Mesih İsa’ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.

 

1 Korintliler 10:13

Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.

 

2 Korintliler 5:17

Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.

 

Galatyalılar 5:16

Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz.

 

Mezmur 34:7

RAB’bin meleği O’ndan korkanların çevresine ordugah kurar,

Kurtarır onları.

 

Mezmur 91:14

“Beni sevdiği için

Onu kurtaracağım” diyor RAB,

“Beni iyi tanıdığı için

Ona kale olacağım.

 

Matta 17:18-21

İsa cini azarlayınca, cin çocuktan çıktı, çocuk o anda iyileşti.

Sonra öğrenciler tek başlarına İsa’ya gelip, “Biz cini neden kovamadık?” diye sordular.

İsa, “İmanınız kıt olduğu için” karşılığını verdi. “Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, ‘Buradan şuraya göç’ derseniz, göçer; sizin için imkânsız bir şey olmayacaktır.”

 

Luka 4:16-19

İsa, büyüdüğü Nasıra Kenti’ne geldiğinde her zamanki gibi Şabat Günü havraya gitti. Kutsal Yazılar’ı okumak üzere ayağa kalkınca O’na Peygamber Yeşaya’nın Kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu: “Rab’bin Ruhu üzerimdedir.

Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti.

Tutsaklara serbest bırakılacaklarını,

Körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için,

Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak

Ve Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için

Beni gönderdi.”

 

Yakup 4:7

Bunun için Tanrı’ya bağımlı olun. İblis’e karşı direnin, sizden kaçacaktır.

 

Vahiy 12:10-11

Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum:

“Tanrımız’ın kurtarışı, gücü, egemenliği

Ve Mesihi’nin yetkisi şimdi gerçekleşti.

Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı,

Onları Tanrımız’ın önünde gece gündüz suçlayan

Aşağı atıldı.

Kardeşlerimiz Kuzu’nun kanıyla

Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle

Onu yendiler.

Ölümü göze alacak kadar

Vazgeçmişlerdi can sevgisinden.

 

Mezmur 9:9-10

RAB ezilenler için bir sığınak,

Sıkıntılı günlerde bir kaledir.

Seni tanıyanlar sana güvenir,

Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.

 

Mezmur 34:17

Doğrular yakarır, RAB duyar;

Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.

 

Mezmur 107:13-16

O zaman sıkıntı içinde RAB’be yakardılar,

RAB kurtardı onları dertlerinden;

Çıkardı karanlıktan, zifiri karanlıktan,

Kopardı zincirlerini.

Şükretsinler RAB’be sevgisi için,

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için!

16 Çünkü *tunç kapıları kırdı,

Demir kapı kollarını parçaladı O.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 12:25

Kaygılı yürek insanı çökertir,

Ama güzel söz sevindirir.

 

Yeşaya 41:10

Korkma, çünkü ben seninleyim,

Yılma, çünkü Tanrın benim.

Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim;

Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.

 

Yeşaya 54:10

Dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa da

Sadakatim senin üzerinden kalkmaz,

Esenlik antlaşmam sarsılmaz”

Diyor sana merhamet eden RAB.

 

Ağıtlar 3:22-23

RAB’bin sevgisi hiç tükenmez,

Merhameti asla son bulmaz;

Her sabah tazelenir onlar,

Sadakatin büyüktür.

 

Mısır’dan Çıkış 20:12

“Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RAB’bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.

 

Mezmur 103:17-18

Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 22:6

Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir,

Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 23:24

Doğru kişinin babası coştukça coşar,

Bilgece davranan oğulun babası sevinir.

 

Yeşaya 44:3

‘Susamış toprağı sulayacak,

Kurumuş toprakta dereler akıtacağım.

Çocuklarının üzerine Ruhum’u dökecek,

Soyunu kutsayacağım.

 

Yeşaya 49:25

Ama RAB diyor ki,

“Evet, güçlünün elindeki tutsaklar alınacak,

Zorbanın aldığı ganimet de kurtarılacak.

Seninle çekişenle ben çekişeceğim,

Senin çocuklarını ben kurtaracağım.

 

Malaki 4:6

O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki, gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim.”

 

Mısır’dan Çıkış 14:14

RAB sizin için savaşacak, siz sakin olun yeter.”

 

Yasa’nın Tekrarı 31:8

RAB’bin kendisi sana öncülük edecek, seninle birlikte olacak. Seni terk etmeyecek, seni yüzüstü bırakmayacak. Korkma, yılma.”

 

Mezmur 18:3

Övgüye değer RAB’be seslenir,

Kurtulurum düşmanlarımdan.

 

Mezmur 23:4

Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,

Kötülükten korkmam.

Çünkü sen benimlesin.

Çomağın, değneğin güven verir bana.

 

Mezmur 27:1

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.

 

Yeşaya 41:13

Çünkü sağ elinden tutan,

‘Korkma, sana yardım edeceğim’ diyen Tanrın RAB benim.

 

Yeşaya 43:2

Suların içinden geçerken seninle olacağım,

Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak.

Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın,

Alevler seni yakmayacak.

 

Yuhanna 14:27

Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 1:23

Uyardığımda yola gelin, o zaman size yüreğimi açar,

Sözlerimi anlamanıza yardım ederim.

 

Luka 11:13

Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba’nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh’u vereceği çok daha kesin değil mi?”

 

Yuhanna 14:13

Baba Oğul’da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.

 

Elçilerin İşleri 1:8

“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.”

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 10:4

Tembel eller insanı yoksullaştırır,

Çalışkan el zengin eder.

 

Elçilerin İşleri 2:16-18

Bu gördüğünüz, Peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır:

‘Son günlerde, diyor Tanrı,

Bütün insanların üzerine Ruhum’u dökeceğim.

Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.

Gençleriniz görümler,

Yaşlılarınız düşler görecek.

O günler kadın erkek

Kullarımın üzerine Ruhum’u dökeceğim,

Onlar da peygamberlik edecekler.

 

Elçilerin İşleri 2:38-39

Petrus onlara şu karşılığı verdi: “Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rab’bin çağıracağı herkes için geçerlidir.”

 

Efesliler 3:16-19

Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu’yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih’in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

 

Yasa’nın Tekrarı 28:12

RAB ülkenize yağmuru zamanında yağdırmak ve bütün emeğinizi verimli kılmak için göklerdeki zengin hazinesini açacak. Birçok ulusa ödünç vereceksiniz; siz ödünç almayacaksınız.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 13:11

Havadan kazanılan para yok olur,

Azar azar biriktirenin serveti çok olur.

 

Malaki 3:10

Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın” diyor Her Şeye Egemen RAB. “Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım.

 

Matta 6:33

Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.

 

Filipililer 4:19

anrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa’da görkemli bir biçimde karşılayacaktır.

 

2 Tarihler 7:14

adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.

 

Mezmur 85:2

Halkının suçlarını bağışladın,

Bütün günahlarını yok saydın.

 

Mezmur 86:5

Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab,

Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.

 

Markos 11:25-26

Kalkıp dua ettiğiniz zaman, birine karşı bir şikâyetiniz varsa onu bağışlayın ki, göklerdeki Babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın.”

 

Efesliler 4:32

Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

 

1 Yuhanna 1:9

Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

 

Yaratılış 28:15

Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım.”

 

Yeşu 1:9

Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.”

 

Mezmur 25:12

Kim RAB’den korkarsa,

RAB ona seçeceği yolu gösterir.

 

Mezmur 32:8

Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim,

Öğüt vereceğim sana,

Gözüm sendedir.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5-6

RAB’be güven bütün yüreğinle,

Kendi aklına bel bağlama.

Yaptığın her işte RAB’bi an,

O senin yolunu düze çıkarır.

 

Yeşaya 58:10

Açlar uğruna kendinizi feda eder,

Yoksulların gereksinimini karşılarsanız,

Işığınız karanlıkta parlayacak,

Karanlığınız öğlen gibi ışıyacak.

 

Yeşaya 65:24

Onlar bana yakarmadan yanıt verecek,

Daha konuşurlarken işiteceğim onları.

 

Yeremya 33:3

‘Bana yakar da seni yanıtlayayım; bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim.’

 

Yuhanna 16:13

Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.

 

Yakup 1:5

İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı’dan istesin; kendisine verilecektir.

 

Mısır’dan Çıkış 15:26

“Ben, Tanrınız RAB’bin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız, Mısırlılar’a verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim” dedi, “Çünkü size şifa veren RAB benim.”

 

Mezmur 103:2-5

RAB’be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

Canını ölüm çukurundan kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O’dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 3:7-8

Kendini bilge biri olarak görme,

RAB’den kork, kötülükten uzak dur.

Böylece bedenin sağlık

Ve ferahlık bulur.

 

Yeşaya 40:31

RAB’be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

Yeşaya 53:5

Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi,

Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.

Esenliğimiz için gerekli olan ceza

Ona verildi.

Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

 

Yeremya 17:14

Şifa ver bana, ya RAB,

O zaman iyi olurum;

Kurtar beni, kurtuluş bulurum,

Çünkü övgüm sensin.

 

Yeremya 30:17

Ama ben seni sağlığına kavuşturacak,

Yaralarını iyileştireceğim’ diyor RAB,

‘Çünkü Siyon itilmiş,

Onu arayan soran yok diyorlar.’

 

Malaki 4:2

Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağılar gibi sıçrayacaksınız.

 

Yakup 5:14-15

İçinizden biri hasta mı, kilisenin *ihtiyarlarını çağırtsın; Rab’bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. 15 İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacaktır.

 

Yaratılış 2:18
Sonra, “Adem’in yalnız kalması iyi değil” dedi, “Ona uygun bir yardımcı yaratacağım.”

 

Mezmur 37:4

RAB’den zevk al,

O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir.

 

Mezmur 68:6

Tanrı kimsesizlere ev verir,

Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur,

Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 18:22

İyi bir eş bulan iyilik bulur

Ve RAB’bin lütfuna erer.

 

Yeşaya 54:5

Çünkü kocan, seni yaratandır.

O’nun adı Her Şeye Egemen RAB’dir,

İsrail’in Kutsalı’dır seni kurtaran.

O’na bütün dünyanın Tanrısı denir.”

 

Yeremya 29:11

Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum” diyor RAB. “Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.

 

1 Yuhanna 5:14

Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.

 

Yeşaya 44:22

İsyanlarınızı bulut gibi,

Günahlarınızı sis gibi sildim.

Bana dönün, çünkü sizi kurtardım.”

 

Yeremya 15:21

“Seni kötünün elinden kurtaracak,

Acımasızın avucundan kurtaracağım.”

 

Yuhanna 3:16

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

 

Yuhanna 3:36

Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.

 

Romalılar 6:23

Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.

 

Romalılar 8:38-39

Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

 

Romalılar 10:9-10

İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur.

 

Efesliler 1:6-8

Öyle ki, sevgili Oğlu’nda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.

 

İbraniler 13:5

Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi:

“Seni asla terk etmeyeceğim,

Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.”

 

Vahiy 3:5

Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babam’ın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım.

 

Vahiy 3:20

İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.

 

Mezmur 27:14

Umudunu RAB’be bağla,

Güçlü ve yürekli ol;

Umudunu RAB’be bağla!

 

Yeşaya 40:29

Yorulanı güçlendirir,

Takati olmayanın kudretini artırır.

 

Yeşaya 54:17

Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak,

Mahkemede seni suçlayan her dili

Suçlu çıkaracaksın.

RAB’be kulluk edenlerin mirası şudur:

Onların gönenci bendendir” diyor RAB.

 

Hezekiel 36:26

Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim.

 

2 Korintliler 4:17

Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır.

 

Galatyalılar 6:9

İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz.

 

Filipililer 1:6

Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var.

 

Filipililer 4:13

Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var.

 

 

 

 

 

Bereket ile ilgili Kutsal Kitap Ayetleri

Yaratılış 1:28

Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.

 

Mezmur 1:1-3

Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez,

Günahkârların yolunda durmaz,

Alaycıların arasında oturmaz.

2 Ancak zevkini RAB’bin Yasası’ndan alır

Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.

3 Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer,

Meyvesini mevsiminde verir,

Yaprağı hiç solmaz.

Yaptığı her işi başarır.

 

Matta 5:3-11

“Ne mutlu ruhta yoksul olanlara!

Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

4 Ne mutlu yaslı olanlara!

Çünkü onlar teselli edilecekler.

5 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara!

Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.

6 Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara!

Çünkü onlar doyurulacaklar.

7 Ne mutlu merhametli olanlara!

Çünkü onlar merhamet bulacaklar.

8 Ne mutlu yüreği temiz olanlara!

Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler.

9 Ne mutlu barışı sağlayanlara!

Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.

10 Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere!

Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

 

11 “Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size!

 

Matta 11:6

Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu!”

 

Matta 13:16

“Ama ne mutlu size ki, gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor!

 

Matta 16:17

İsa ona, “Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun!” dedi. “Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam’dır.

 

Matta 21:9

Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı:

“Davut Oğlu’na *hozana!

Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun,

En yücelerde hozana!”

 

Matta 23:39

“Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Peygamberlerin mezarlarını yapar, doğru kişilerin anıtlarını donatırsınız.

 

Matta 25:34

“O zaman Kral, sağındaki kişilere, ‘Sizler, Babam’ın kutsadıkları, gelin!’ diyecek. ‘Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın!

 

Markos 10:16

Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı.

 

Markos 11:9-10

Önden gidenler ve arkadan gelenler şöyle bağırıyorlardı:

 

“Hozana*!

Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun!

10 Atamız Davut’un yaklaşan egemenliği kutlu olsun!

En yücelerde hozana!”

 

Markos 14:61

Ne var ki, İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi.

Başkâhin O’na yeniden, “Yüce Olan’ın Oğlu *Mesih sen misin?” diye sordu.

 

Luka 1:42

Elizabet Meryem’in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal Ruh’la dolan Elizabet yüksek sesle şöyle dedi: “Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun, rahminin ürünü de kutsanmıştır!

 

Luka 1:45

İman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rab’bin ona söylediği sözler gerçekleşecektir.

 

Luka 1:46-49

Meryem de şöyle dedi:

“Canım Rab’bi yüceltir;

Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.

48 Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi.

İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak.

49 Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı.

O’nun adı kutsaldır.

 

Luka 2:34

Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem’e şöyle dedi: “Bu çocuk, İsrail’de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir.

 

Luka 6:20-22

İsa, gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi:

“Ne mutlu size, ey yoksullar!

Çünkü Tanrı’nın Egemenliği sizindir.

21 Ne mutlu size, şimdi açlık çekenler!

Çünkü doyurulacaksınız.

Ne mutlu size, şimdi ağlayanlar!

Çünkü güleceksiniz.

22 İnsanoğlu’na* bağlılığınız yüzünden

İnsanlar sizden nefret ettikleri,

Sizi toplum dışı edip aşağıladıkları

Ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman

Ne mutlu size!

 

Luka 6:28-29

“Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.

 

Luka 7:23

Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu!”

 

Luka 10:23

Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi: “Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu!

 

Luka 11:27-28

İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın O’na, “Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere!” diye seslendi.

28 İsa, “Daha doğrusu, ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara!” dedi.

 

Luka 13:35

Bakın, eviniz ıssız bırakılacak! Size şunu söyleyeyim: ‘Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun!’ diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.”

 

Luka 14:13-15

Ama ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. 14 Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildirler. Karşılığı sana, doğru kişiler dirildiği zaman verilecektir.”

15 Sofrada oturanlardan biri bunu duyunca İsa’ya, “Tanrı’nın Egemenliği’nde yemek yiyecek olana ne mutlu!” dedi.

 

Luka 19:38

“Rab’bin adıyla gelen Kral’a övgüler olsun!

Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun!” diyorlardı.

 

Luka 23:29

Çünkü öyle günler gelecek ki, ‘Kısır kadınlara, hiç doğurmamış rahimlere, emzirmemiş memelere ne mutlu!’ diyecekler.

 

Luka 24:50-51

İsa onları kentin dışına, Beytanya’nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı. 51Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı.

 

Yuhanna 13:17

Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, ne mutlu size!”

 

Yuhanna 20:29

İsa, “Beni gördüğün için mi iman ettin?” dedi. “Görmeden iman edenlere ne mutlu!”

 

Elçilerin İşleri 3:25-26

Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı’nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim’e şöyle demişti: ‘Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak.’ 26 Tanrı, sizleri kötü yollarınızdan döndürüp kutsamak için Kulu’nu ortaya çıkarıp önce size gönderdi.”

 

Elçilerin İşleri 13:34

“Tanrı, O’nu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir:

‘Size, Davut’a söz verdiğim

Kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim.’

 

Elçilerin İşleri 15:33-34

Bir süre orada kaldıktan sonra, kendilerini göndermiş olanların yanına dönmek üzere kardeşler tarafından esenlikle yolcu edildiler.

 

Elçilerin İşleri 20:35

Yaptığım her işte sizlere, böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa’nın, ‘Vermek, almaktan daha büyük mutluluktur’ diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim.”

 

Romalılar 4:7-8

“Ne mutlu suçları bağışlanmış,

Günahları örtülmüş olanlara!

8 Günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu!”

 

Romalılar 12:14

Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin.

 

Romalılar 14:22

Bu konulardaki inancını Tanrı’nın önünde kendine sakla. Onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur!

 

Romalılar 15:27

Evet, uygun gördüler. Gerçekte onlara yardım borçlular. Uluslar, onların ruhsal bereketlerine ortak olduklarına göre, maddesel bereketlerle onlara hizmet etmeye borçlular.

 

Romalılar 15:29

Yanınıza geldiğimde, Mesih’in bereketinin doluluğuyla geleceğimi biliyorum.

 

1 Korintliler 4:12

Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz, zulmedilince sabrediyoruz.

 

1 Korintliler 9:23

Bunların hepsini Müjde’de payım olsun diye, Müjde uğruna yapıyorum.

 

Galatyalılar 3:8-9

Kutsal Yazı, Tanrı’nın öteki *ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim’e, “Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak” müjdesini önceden verdi. 9Böylece iman edenler, iman etmiş olan İbrahim’le birlikte kutsanırlar.

 

Galatyalılar 3:13-14

İbrahim’e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh’u imanla alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı. Çünkü, “Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir” diye yazılmıştır.

 

Efesliler 1:3

Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih’in Babası Tanrı’ya övgüler olsun.

 

Titus 2:13-14

Bu arada, mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. 14 Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait, iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti.

 

İbraniler 6:7

Üzerine sık sık yağan yağmuru emen ve kimler için işleniyorsa onlara yararlı bitkiler üreten toprağı Tanrı bereketli kılar.

 

İbraniler 6:13-14

Tanrı İbrahim’e vaatte bulunduğu zaman, üzerine ant içecek daha üstün biri olmadığı için kendi üzerine ant içerek şöyle dedi:

 

14 “Seni kutsadıkça kutsayacağım,

Soyunu çoğalttıkça çoğaltacağım.”

 

İbraniler 7:6-7

Melkisedek ise *Levili kâhinlerin soyundan olmadığı halde, vaatleri alan İbrahim’den ondalık kabul etmiş ve onu kutsamıştır. 7 Hiç kuşkusuz, kutsayan kutsanandan üstündür.

 

İbraniler 11:20-21

İman sayesinde İshak gelecek olaylarla ilgili olarak Yakup’la Esav’ı kutsadı. 21 Yakup ölürken iman sayesinde Yusuf’un iki oğlunu da kutsadı, değneğinin ucuna yaslanarak Tanrı’ya tapındı.

 

İbraniler 12:17

Biliyorsunuz, Esav daha sonra kutsanma hakkını miras almak istediyse de geri çevrildi. Kutsanmak için gözyaşı döküp yalvarmasına karşın, vermiş olduğu kararın sonucunu değiştiremedi.

 

Yakup 1:12

Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rab’bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.

 

Yakup 1:25

Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakıp ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan kişi, yaptıklarıyla mutlu olacaktır.

 

Yakup 5:11

Sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüp’ün nasıl dayandığını duydunuz. Rab’bin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir.

 

1 Petrus 3:9

Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine, kutsamayla karşılık verin. Çünkü kutsanmayı miras almak için çağrıldınız.

 

1 Petrus 3:14

Doğruluk uğruna acı çekseniz bile, ne mutlu size! İnsanların “korktuğundan korkmayın, ürkmeyin.”

 

1 Petrus 4:14

Mesih’in adından ötürü hakarete uğrarsanız, ne mutlu size! Çünkü Tanrı’nın yüce Ruhu üzerinizde bulunuyor.

 

Vahiy 1:3

Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır.

 

Vahiy 14:13

Gökten bir ses işittim. “Yaz! Bundan böyle Rab’be ait olarak ölenlere ne mutlu!” diyordu.

Ruh, “Evet” diyor, “Uğraşlarından dinlenecekler. Çünkü yaptıkları onları izleyecek.”

 

Vahiy 16:15

Üç kötü ruh, kralları *İbranice Armagedon denilen yere topladılar.

 

Vahiy 19:9

Sonra melek bana, “Yaz!” dedi. “Ne mutlu Kuzu’nun düğün şölenine çağrılmış olanlara!” Ardından ekledi: “Bunlar gerçek sözlerdir, Tanrı’nın sözleridir.”

 

Vahiy 20:6

İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi yoktur. Onlar Tanrı’nın ve Mesih’in *kâhinleri olacak, O’nunla birlikte bin yıl egemenlik sürecekler.

 

Vahiy 22:7

“İşte tez geliyorum! Bu kitaptaki peygamberlik sözlerine uyana ne mutlu!”

 

Vahiy 22:14

“Kaftanlarını yıkayan, böylelikle yaşam ağacından yemeye hak kazanarak kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu!

 

https://goo.gl/Vd193o

Kutsal Kitap’a Göre Kadın-Erkek İlişkisi

Kutsal Kitap, kadın-erkek ilişkisine de değinmiştir. Hatta Mesih’te yaşanan bir ilişkinin nasıl görüneceğini ve nasıl olması gerektiğini bile anlatmıştır. Kadın-erkek ilişkileri dünyanın bize resmettiği gibi değildir. Böyle bir ilişki ahlaksız, çarpık, karanlık ve geçici olmamalıdır. Rab ilişkilerin pak, sevecen, doğru, kutsal olmasını ve İsa Mesih temeli üzerine inşa edilmesini ister. 

 

Kendimize nasıl eş bulabiliriz? 

Hayatınızın her anı Tanrı’nın yaşam kitabında yazılmıştır. Tanrı sizin için ayırdığı mükemmel eşi nerede, ne zaman karşınıza çıkartacağını çok iyi bilmektedir. Tanrı’nın zamanını beklemek çok değerlidir! Tanrı’nın zamanlaması mükemmeldir ve nasıl bir eşe ihtiyacınız olduğunu çok iyi bilmektedir. Mesih’te köklenmeden beğendiğiniz bir kişinin peşinden gitmeniz bir hayal kırıklığına adım atmanız anlamına gelebilir. Tanrı bizim için hazırladığı her iyi ve mükemmel armağanı beklememizi ister. Tanrı sağlayacaktır, biz sadece önce O’nun yüreğini aramalıyız!   

 

Zaten Her Şeyi Berbat Ettim!” Yalanı – Hayır, Bu Doğru Değil. 

Geçmişte hatalar yaptıysanız, bunlar geçmişte kaldı; ayrıca şimdi bu hataları düzeltmek için Rab’den yardım istediğiniz bir dönemdesiniz. Belki fiziksel olarak yaralandınız, tacize ya da tecavüze uğradınız. Belki duygusal ya da psikolojik olarak incitildiniz. Belki birden fazla ilişkiniz oldu ya da kendi cinsinizden bir kişi ile cinsel ilişki yaşadınız. Tanrı tüm bu durumların hepsinden sizi kurtarabilir! Sizin aşk masalınız henüz bitmiş değil!  

 

Geçmişinizi Tanrı’nın ellerine bıraktığınız sürece tertemiz ve saf bir hayata dönüş yapabilirsiniz. Sizi yaralayan şeyleri ve utancınızı şimdi İsa’ya verin. İsa kendi kanıyla sizi yıkayıp tertemiz yapacak ve size acı veren hatıraları ortadan kaldırıp sizi yeniden pak ve kutsal kılacaktır. Tüm bunları şimdi ondan dua ile isteyin. 

 

Tanrı’nın sizin için belirlediği biri var! 

Sevgili dostum, cesaretlen! Belki şu an yalnız hissediyorsun ama aslında hiç yalnız değilsin! Belki şu an hayatında biri yok ama İsa’ya dayan! Eğer hayatında hiç tanrısal bir ilişki yaşamadıysan, üstüne üstlük kullanıldıysan ve tacize uğradıysan, gözlerini İsa’ya çevir. 

 

İsa ile şu anda geçirdiğin bu zamanı iyi değerlendir! İsa, dua ve Kutsal Kitap aracılığıyla O’nda büyümeni istiyor. Önce İsa ile ilişki kur, böylece o özel kişi hayatına girdiğinde ilişkini nasıl bir temel üzerine kurman gerektiğini bileceksin! 

 

 

Yeni Bir Başlangıç İçin Dua 

Sevgili Rab İsa, 

 

Kendimi ve bu zamanı şimdi sana veriyorum. Geçmişimi bağışla. Verdiğim tüm yanlış kararlardan dolayı beni bağışla. Beni değerli kanınla tertemiz yap. Rab, geçmişteki ilişkilerimle kurduğum tüm ruhsal bağları kopar ve yok et. Kendimi İsa Mesih’in kanıyla örtüyorum ve benden koparılıp götürülen kalbimin her bir parçasının yerine konulmasını buyruk veriyorum. Bana ait olmayan her şeyi – her davranışı, günahlı doğayı, düşünce biçimini ve hisleri serbest bırakıyorum ve İsa Mesih’in adında hayatımı terk etmelerini buyuruyorum. 

Rab beni yüreğinin, sevginin ve gerçeğinin derinliklerine götür. Senin gözünde kim olduğumu bana göster. İsa, önce senin tarafından sevilmek istiyorum. Sen benim ilk aşkımsın! Sen beni yaratan, kurtaran, özgür kılan, beni seven dostumsun. Sende kalmama yardımcı ol. Bende başladığın işi tamamla ve bana senin yüreğinin ardınca giden bir eş gönder! Teşekkürler Rab İsa! Beni hangi amaç için yaratıysa bu amacı yerine getirebilmem için beni her gün değiştir. İsa Mesih’in kudretli adında! Amin! 

  

Kadın-Erkek İlişkileri Hakkında Ayetler 

Timoteos 2:22 – Sizi yoldan çıkartmak isteyen kişilerden uzak durun. 

“Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rab’be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş.” 

 

Petrus 1:5-7 – Tanrısal birini arayın; bu kişi önce Tanrı’yı sevsin. 

“İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize özdenetimi, özdenetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın.” 

 

Korintliler 5:11 – Her “Hristiyan” olduğunu söyleyenle çıkmayı düşünmeyin. 

“Ama şimdi size şunu yazıyorum: Kardeş diye bilinirken fuhuş yapan, açgözlü, putperest, sövücü, ayyaş ya da soyguncu olanla arkadaşlık etmeyin, böyle biriyle yemek bile yemeyin.” 

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 22:24 – Öfke sorunu olan kişilerden uzak durun. 

“Huysuz kişiyle arkadaşlık etme; Tez öfkelenenle yola çıkma.” 

 

2 Selanikliler 3:6 – Tembel bir Hristiyan’la çıkmayın! 

“Kardeşler, bizden aldıkları öğretilere uymayıp boş gezen bütün kardeşlerden uzak durmanızı Rab İsa Mesih’in adıyla buyuruyoruz.” 

 

Petrus 3:4 – Tanrı’nın yüreğine sahip ve Kutsal Ruh’la dolu bir kişi arayın! 

“Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu, Tanrı’nın gözünde çok değerlidir.” 

 

Romalılar 15:5-6 – İyi huylu birisiyle çıkın. 

“Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı’nın, sizleri Mesih İsa’nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim. Öyle ki, Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı’nı ve Babası’nı birlik içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz.” 

 

Romalılar 13:13 – Eğlenceye düşkün, içki hayatına ve günahlı davranışlara sahip kişilerden uzak durun.  

“Kendimizi çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, ahlaksızlığa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kaptırmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim.” 

 

Filipililer 2:1-2 – Birbirinizin yardımına koşun! Birbirinizi bina edin! 

“Böylece Mesih’ten gelen bir cesaret, sevgiden doğan bir teselli ve Ruh’la bir paydaşlık varsa, yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşüncede, sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın.” 

 

Filipililer 2:4 – Bir ilişki iki kişiden oluşur! Birbirinize destek olun 

“Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.” 

 

Yuhanna 3:3 – İlişkinizde paklığa ve temiz düşüncelere önem verin. İlişkiniz bemberrak olsun! 

“Mesih’te bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar.” 

  

Korintliler 6:13, 18 – Bir ilişki cinsellik göz önünde bulundurularak başlamamalı. Cinsel ilişkinin zamanı var! 

” ‘Yemek mide için, mide de yemek içindir’ diyorsunuz, ama Tanrı hem mideyi hem de yemeği ortadan kaldıracaktır. Beden fuhuş için değil, Rab içindir. Rab de beden içindir… Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır; ama fuhuş yapan, kendi bedenine karşı günah işler.” 

  

1 Selanikliler 4:3-5 – Tanrı, cinsel ilişki için beklemenizi ister. Evlenmeden cinsel ilişkide bulunmayın. 

“Tanrı’nın isteği şudur: Kutsal olmanız, fuhuştan kaçınmanız, her birinizin, Tanrı’yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil, kutsallık ve saygınlıkla kendine bir eş alması” 

 

Korintliler 6:14-15 – Tanrı’yı sevmeyen bir kişi ile çıkmayın ve evlenmeyin. 

“İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir? Mesih’le Beliyal uyum içinde olabilir mi? İman edenle iman etmeyenin ortak yanı olabilir mi?” 

 

Yaratılış 2:18 – Tanrı’nın aklında sizin için özel birisi var! 

“Sonra, ‘Adem’in yalnız kalması iyi değil’ dedi, ‘Ona uygun bir yardımcı yaratacağım.’ “ 

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 19:14 – Tanrı’dan öteki yarınızı size getirmesi için dua edin.  

“Ev ve servet babadan mirastır, Ama sağduyulu kadın RAB’bin armağanıdır.” 

 

Mezmur 37:4 – Tanrı sizinle ilgilidir ve yüreğinizin arzularını size verir! 

“RAB’den zevk al, O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir.” 

Korku ve Kaygı için Ayetler 

“Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.” Filipililer 4:6-7 

“Bu nedenle size şunu söylüyorum: ‘Ne yiyip ne içeceğiz?’ diye canınız için, ‘Ne giyeceğiz?’ diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?” Matta 6:25-26 

“O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.” Matta 6:34 

“Yüreği kaygılı olanlara, “Güçlü olun, korkmayın” deyin, “İşte Tanrınız geliyor! Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. Sizi O kurtaracak.” ” Yeşaya 35:4 

“Bütün kaygılarınızı O’na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.” Petrus 5:7 

“Kaygılar içimi sarınca, Senin avutmaların gönlümü sevindirir. ” Mezmurlar 94:19 

“Sizleri mahkemeye verdiklerinde, neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan Babanız’ın Ruhu olacak.” Matta 10:19-20 

“RAB’be güven bütün yüreğinle, Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte RAB’bi an, O senin yolunu düze çıkarır.” Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5-6 

“Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir?” Matta 6:27 

“Kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. ” Romalılar 8:18 

“Kaygılı yürek insanı çökertir,  

Ama güzel söz sevindirir.” Süleyman’ın Özdeyişleri 12:25 

“Ey halkım, her zaman O’na güven, İçini dök O’na,  

Çünkü Tanrı sığınağımızdır. ” Mezmurlar 62:8 

“Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.” Romalılar 8:28 

“Korkma, çünkü ben seninleyim, Yılma, çünkü Tanrın benim.  

Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim;  

Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. ” Yeşaya 41:10 

“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur.” Matta 11:28-29 

“Güç ve onurla kuşanmıştır,  

Geleceğe güvenle bakar.” Süleyman’ın Özdeyişleri 31:25 

“Güçlü ve yürekli olun! Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız RAB’dir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır.” Yasa’nın Tekrarı 31:6 

“Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.” Romalılar 12:12 

Oruç İle İlgili Kaynaklar

1. Gün: Uyanış Ateşi, Şimdi Gelsin!

Tanrı ile ilişinizde kurak bir zamandan mı geçiyorsunuz? Yüreğiniz yaralarla ve yalanlarla mı katılaştı? Yaralar yüreğin etrafına yeni bir katman nasır daha örer. Tanrı’nın sizi kendi yüceliği uğruna kullanabilmesi için yüreğinizin durumu çok önemlidir. Yüreğinizi çevreleyen toprak tohum içindir, meyve vermenizi engelleyen nasır için değil. Artık yer etmiş bir nasırdan kurtulmanın yolu nedir?

 

Her sabah İsa Mesih için bayrağınızı yükseltin! Bunun nasıl yapıldığını biliyor musunuz? İsa Mesih’in sizi nasıl kurtardığını asla unutmayın. Tanrı’dan kutsal ateşini isteyin! Yüreğinizdeki ateşin O’nun için yanmaya devam etmesini sağlamak özen gerektirir. Oruç disiplin ister ve zaman zaman da acı vericidir. Dünyayı bir kenara bırakıp tüm yüreğimizle İsa’ya dönmek acı vericidir.

 

Bu süreç kelimenin tam anlamıyla bedeni çarmıha gerip Ruh’ta yürümektir. Tanrı’nın görkeminde yürümeye devam etmek ve O’nunla ilişkide kalmaya devam etmek için kendimizi disiplin altında tutmaya ihtiyacımız vardır.

 

Tanrı’ya bakın ve yüreğinizden sertleşmiş, kayalık alanları kaldırması için dua edin. Tanrı’nın varlığına daha muhtaç olmanız ve yüreğinizin derinlerine işlemesi için Kutsal Ruh’u davet edin. Bugün İsa’yı daha fazla arayabilme konusunda kendinizi disiplin edebilmeniz için Tanrı’dan yardım isteyin.

 

“Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki, gözleri görmesin, Kulakları duymasın, yürekleri anlamasın Ve bana dönmesinler. Dönselerdi, onları iyileştirirdim.’ ”
Matta 13:15

 

2. Gün: Kişisel Uyanış Ateşi!!

TANRI ÇARESİZLİK İÇİNDE EDİLEN DUALARA
YANIT VERİR!

Nasıl çaresiz olabilirsiniz? Neden çaresiz olmalısınız? Gayretli olmak nedir? İki sözcükle özetleyelim:

1. Çaresizlik: Bir şeyi feci şekilde çok istemek, hiçbir şeyi umursamadan zorlamak, ısrar etmektir. “Hayır” yanıtını kabul etmemektir! Rahel Yakup’a, “Bana çocuk ver, yoksa öleceğim” dedi. Yaratılış 30:1 Yakup Tanrı ile güreşti ve bunun sonucunda bir ulus ortaya çıktı. Yaratılış 32:26’da Yakup şöyle der: “Beni kutsamadıkça seni bırakmam.”
2. Gayret: Bir sebep uğruna insanın içini yakıp tüketen, coşkulu bir adanma. Hayatını Rab için tamamen vermek! İlyas, Pavlus ve Yeremya şöyle dedi, “Sözü kemiklerimin içine hapsedilmiş, Yüreğimde yanan bir ateş sanki. Onu içimde tutmaktan yoruldum, Yapamıyorum artık.”

İsa’yı izlemeye karar verdim, geri dönmeyeceğim. Kimse benimle gelmese bile yine de ben İsa’yı izleyeceğim. İŞTE BU GAYRETTİR! Kimin sizinle gelip gelmediğine bakmazsınız izlemek! Kimin size karşı olup olmadığına bakmamak…

 

Ülkemizin durumunu düşünün. İsa Mesih’le alay ediliyor! Çaresiz insanlar çaresizlik sınırlarında kalmazlar. Haydi, çaresizlik içinde edilen dualarımızla gökleri dolduralım. Ruhsal tembelliğe, kafa karıştırıcı ruhlara ve teşvik kıran ruhlara karşı duralım.

 

“Öğrencileri, “Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek” diye yazılmış olan sözü hatırladılar.”
Yuhanna 2:17

 

3. GÜN – ETKİN UYANIŞ DUALARI

Eğer DUA ETMİYORSANIZ, bu OYUN OYNUYORSUNUZ anlamına gelir. Tanrı ile derin bir yaşam, güçlü ve İSTİKRARLI bir dua yaşamı ile başlar. Tanrı’nın isteği, Tanrı’ya sadece dua etmek için uygun olduğunuzda değil ama sürekli olarak dua etmenizdir.

 

Hayatınızı ADAMANIZ çok önemlidir. Bu, dünyasal ve bedensel yaşamdan ayrılmanız ve KUTSAL, TANRISAL bir amaca adanmanız anlamına gelir.

 

Bu tür bir hayat bulunduğunuz ortamı, insanların kaderlerini ve hatta sevdiğiniz insanların hayatlarını bile değiştirir. Bazen önünüze engeller çıkabilir ve dikkat dağıtıcı şeyler sizi yolunuzdan uzaklaştırabilir ama benlik çarmıha gerilmelidir. Mesih’te dimdik ayakta durmayı seçin ve ihtiyacınız olan kuvveti size verecektir. Dua imanlının ürün verme ve Tanrı’ya yücelik getirme yolculuğunda can alıcı öneme sahiptir.

 

Bir dua yaşamı edinme konusunda heyecan duyun! Dua ettiğinizde tutkulu olun! İradenizi tamamen O’na teslim edin ve daima O’nun isteğinin yerine gelmesini dileyin. Bugün Tanrı’daki yürüyüşünüzden sizi alıkoyan insanları ve tanrısal olmayan şeyleri kaldırması için dua edin. Unutmayın – İsa dedi ki, “Bende kalın ve benimle olun.” Hayatınıza girebilmesi için dualarınız aracılığıyla İsa’ya her zaman geçiş hakkın verin ve sonra neler yapacağını izleyin. Tüm yücelik Tanrı’ya olsun!

 

“Bunun için, yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba’nın önünde diz çökerim.”
-Efesliler 3:14

 

4. GÜN – BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇMEK

Kutsal Kitap savaşımızın ete ve kana karşı değil, ruhsal karanlıklara karşı olduğunu söyler. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmeye başladığınızda, ruhsal savaş dualarına başlayın! Mücadelenizde ciddi olun. Unutmayın oruç tutmak iç varlığınızı güçlendirecek ve hayatınızdaki dağları ortadan kaldıracaktır. Ruhsal olarak ayık olun. Teşvikinizin kırılmış olduğunu hissettiğinizde, bir dua savaşçısı haline gelin. Tanrı için çaresiz olun!

 

Tanrı yeniden O’na odaklanmanız için hayatınızda ruhsal saldırılara izin verecektir. O’nun bizim için olan isteği ayağa kalkmamız ve düşmanlarımızı güçlü dualarla mağlup etmemizdir. Her şeyi İsa Mesih’in adında bağlayarak başlayın. Bağlanmak nedir? Matta 18:18 şöyle söyler, “Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak.”

 

Eğer kötü bir şey olursa, İsa’nın adında o şeyi bağlama yetkisine sahipsiniz. Çevreniz, kilise önderiniz ve kiliseniz için dua edin. Ülkeniz için dua edin ve bu toprakları İsa Mesih’e verin! Mutlak olarak, Tanrı hayatınızın her alanında O’na dönmenizi istiyor.

“Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.”
-Yuhanna 14:14

 

5. GÜN – SİZE ÖZEL İMAN DESTEĞİ

Tanrı oruç aracılığıyla dağların yerinden oynatabilir ve doğaüstü şeylerin olmasına izin verebilir. Ancak oruç nihai olarak Tanrı’nın sizi Kendisine daha yakınlaştırmasıdır. Rab ile yürüyüşünüz gözlerinizin gördüğüne göre değil, imana göre olmalıdır. Çevrenize ve olaylara insan gözüyle bakarsanız, imanınız azalır. Tanrı’nın bakış açısına ihtiyacınız vardır. Eğer imanla yürürseniz dünyasal şeyler sizi sarsamayacaktır.

 

İsa, elindeki balık ve ekmeğe bakmadı; doğaüstü gözleri aracılığıyla çok daha fazlasını gördü. İman pasif değildir, daha çok etkin bir eylemdir. Beklemek de imandır. İman alabilmeniz için Rab’bi aramanız gerekir. Ve iman Tanrı’nın Sözünü işitmekle olur. Evlerinizde, arabalarınızda, kulaklığınızda sürekli Tanrı’nın Sözü ile meşgul olmanız ve Sözü’nün sürekli olarak size hizmet etmesi için sizi teşvik etmek istiyorum.

 

Tanrı gerçekten O’nun Sözü’nü DERİN DERİN DÜŞÜNMENİZİ istiyor. Yeşu’ya gece gündüz sürekli olarak Sözü’nü derin derin düşünmesini söyledi. Hayattaki her durum için bir Kutsal Kitap ayeti vardır. İçinde bulunduğunuz durum için olan ayeti bulun ve o ayet üzerinde derin derin düşünün. Anlayış ve esin için Kutsal Ruh’tan yardım dileyin. Bu ayetin iman hayatınızda bir kaya gibi olmasına gayret edin. Gözlerinizi tamamen Tanrı’ya ve O’nun Sözüne dikin!

“Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.”
-Romalılar 8:28

 

6. GÜN – YAŞAM DEĞİŞTİREN HARİKULADE GERÇEK

Çaresiz anlarımız en çaresiz fedakârlıkları gerçekleştirmemiz gereken zamanlardır. Heyecanlanın, tutku duyun ve Tanrı’nın huzurunda çaresiz olun! AMACINIZ Tanrı’ya yücelik getirmektir. Bugün ÖNCELİKLERİNİZİ gözden geçirin. İlk önceliğiniz Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olmalı. Sabah uyanır uyanmaz hemen Rab’bin önünde duaya gidin. Tanrı’ya hayatınızda O’nun birinci olduğunu gösterin.

 

Eğer önce Tanrı’yı ararsanız, hayatınızdaki diğer şeylerin hepsi yerli yerini bulacaktır. Tanrı’dan O’nu izleme amacıyla size gayret vermesi için dua edin. Tanrı’nın yüceliğini arayın ve yaşam tarzınızı İsa Mesih’in doğruluğuyla yönlendirin.

 

“Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.”
-Matta 6:33

“Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.”
-Yeremya 29:13

“İsa ona şu karşılığı verdi: “‘Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.’ İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ ”
– Matta 22:37-39

 

7. GÜN – KİŞİSEL UYANIŞ NASIL GERÇEKLEŞİR

İsa, “oruç tuttuğunuzda” dedi, “eğer olur da, oruç tutarsanız” demedi! Oruç tutmak iman yaşamımızın bir parçasıdır. Oruç tuttuğunuzda, Tanrı hayatınızda tövbe etmeniz gereken alanları ortaya çıkaracaktır. Tanrı, Kutsal Ruh’un yüreğinizi ikna etmesine izin verecektir.

 

Ruh’ta yoksul olmayı istemelisiniz. Bu, Tanrı’ya ihtiyaç duymanız, tamamen ona bağlı olmanız ve Tanrı’ya sımsıkı tutunmanız anlamına gelir. Tanrı’ya muhtaç olun. Tanrı olmaksınız biz kimiz? Teslim olmak, Tanrı’ya Kendisinin bizim her şeyimiz olduğunu ifade etmektir. Vaftizci Yahya, Tanrı’nın yücelmesi ama kendisinin alçalması gerektiğini söyledi. Dayandığı tek şey yalnızca Tanrı’ydı. Meryem daima İsa’nın ayaklarının dibinde O’ndan daha fazlasını istiyordu – Meryem çaresizdi ve Tanrı için açtı.

 

Filozoflar hep basit şeyleri karmaşık hale getirirler. Ancak tüm bilginin sahibi İsa geldi ve her şeyi basitleştirdi. Tanrı bilgisini arayın. Tanrı’nın akılsızlığı insanın bilgeliğinden üstündür. Tanrı sizi bugün O’nun önünde çaresiz kalmanız ve O’na yoksul bir ruhla gelmeniz için çağırıyor. Tanrı hayatınızda çalışmak istiyor!

 

Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır
Matta 5:3

 

8. GÜN – TANRI’NIN HUZURUNDA DÜRÜST OLALIM

Zayıflıklarınızla güç buluyor musunuz? Savunmasız olmaya özen gösterin. Güçlü görünmek üzere hatalarınızı saklamak zorunda değilsiniz. Zayıflıklarınızı ışığa getirdiğinizde, özgürleşme adımının yarısını tamamlamışsınız demektir. Zorlandığınız konuları paylaşmak sizi güçlü kılar. Tanrı’ya karşı dürüst olun ve insanlara karşı dürüst olun! Tanrı sizinle ilgili her şeyi bilir.

 

Sorunlarınızı Tanrı’ya anlatın. Tanrısal olmayan şeylerden vazgeçin. Özgürleşmeniz Tanrı huzurunda ne kadar çaresiz kaldığınız oranda mümkündür. Israrcı olun ve Tanrı sizi kurtaracaktır. İtiraf edin ve vazgeçin – Tanrı’nın isteğine boyun eğin! Her şeyi Tanrı’nın yetkisi altına koyun. Unutmayın – sorununuz sorunun kendisi değildir; sorunu yok saymanız sorunun kendisidir! Tanrı’nın ve insanların önünde kendiniz olun. Tanrı’nın gücünün hayatınızda çoğalması için O’na izin verin.

 

Ama O bana, “Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır” dedi. İşte, Mesih’in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim.
– 2 Korintliler 12:9

 

9. GÜN – ORUCUN GÜCÜ

Uyanış ilk sevgimize geri dönmektir. Tanrı’nın varlığının yeniden kiliselerimizde ve günlük hayatlarımızda tam doluluğu ile yeniden görünmesidir. Oruç sessiz bir duadır: çaresizliğimizin içimizden haykırmasıdır. Tanrı’ya dünyanın kaynaklarını yalnızca ve yalnızca O’nun uğruna terk ettiğinizi söylemektir. Bu eylem, “Ben Sana mecburum Tanrım!” diye haykırır. Şeytan ise size karşı çıkacak ve Rab’le yürümenizi engellemek için önünüze engeller koyacaktır ama adımlarınız bir an sürçse bile, hemen ayağa kalkın ve Mesih’le yürümeye devam edin!

Oruç bize imandaki kurtuluşumuzu sağlamaz. Oruç sadece isteyerek ve sevinçle yapılmalıdır. Oruç zorlandığınız konuları ve yükerinizi İsa’nın ayaklarının dibine bırakmanın ve O’nu tüm yüreğinizle zorlamanın ruhsal eylemidir. Oruç tuttuğunuzda Tanrı, anlayışınızın da ötesinde hareket edecektir. Bu yolculuk süresi boyunca Tanrı’dan yüreğinizi alçakgönüllü tutmasını isteyin. Çünkü her şey Tanrı ile ilgilidir. O’nu her şeyden çok istediğinizi söyleyin çünkü oruç bunu anlatır.

 

“Adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.”
– 2 Tarihler 7:14

 

10. GÜN – AÇIK KALP AMELİYATI

Yüreğinizin durumu Tanrı için önemlidir. Yüreğinizde Tanrı’ya üzüntü veren bir şey gözlemliyor musunuz? Çevrenizdekiler size baktığında her şeyi yolunda görüyorlar ama içinizde tam da tersi mi hissediyorsunuz? Tanrı en iyi kalp cerrahıdır. Bugün O’na izin verin sizde gerçekleştirmesi gereken ameliyatını yapsın. Tanrı için değerlisiniz. Sizde birden fazla ameliyat gerçekleştirmek istiyor – ne kadar ihtiyacınız varsa o sayıda kalp ameliyatı gerçekleştirmek istiyor! İsa’dan yüreğinizi arındırmasını isteyin. Bugün size duygusal şifa vermek istiyor.

 

Tüm yüreğinizle Rab’be kulluk edin. Davut sahip olduğu her şeyle Tanrı’nın yüreğini aramıştı. Tanrı’yı aynı tutku ve adanmışlıkla arayın. Tanrı’ya güvendiğinizde O’nu hayatınızın Rab’bi ve Kurtarıcısı yapmış oluyorsunuz. İsa Mesih’e çılgın bir şekilde aşık olun! Tanrı’dan size temiz bir yürek vermesini isteyin. Tövbe edin ve hayatınızdaki tüm putlardan size kurtarması için Rab’bin yardımını dileyin. Yüreğinizdekileri O’na söyleyin. Size acı vermiş olan kişileri bağışlayın. Kırık yüreğinizi iyileştirmesi ve size Kendisinde yeni yaşam vermesi için Tanrı’ya izin verin!

“Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır.”
–Matta 6:21

 

11. GÜN – GERÇEKTEN SEN KİMSİN?

Gerçek Kral’ın sevgili çocuğu olduğunuzu biliyor musunuz? Baba’nızın gözlerinde temiz ve kutsalsınız. Bu, uyanış için son derece önemlidir. Mesih’te kim olduğunuza inanmak hayatınızın geri kalanını belirleyecektir. Bir şeyi tekrar ve tekrar işitirseniz, ne olursa olsun, o konuda imana sahip olmaya başlarsınız. Kendinizle ilgili neye inandığınıza dikkat edin. Tanrı tarafından size verilmiş kimlikten emin olun. Unutmayın Kutsal Kitap Tanrı’yı sevmemizi söyler ama aynı zamanda komşumuzu da kendimiz gibi sevmemizi söyler. Eğer içinizde kendinizle barışık değilseniz, gerçekte komşunuzu kendiniz gibi sevemezsiniz.

Tanrı sizin kimliğinizi yenilemek istiyor. İsa Mesih’te kim olduğunuzu bilmenizi istiyor. Tanrı için özel ve değerlisiniz. Siz Tanrı’nın gözbebeğisiniz. Mükemmel olmadığınız her alana rağmen sizi seviyor çünkü Tanrı Kendi gözünde sizin kim olduğunuzu söylüyorsa gerçekte siz o kişisiniz. Tanrı sizi asla terk etmeyecek. Mesih’te kim olduğunuzu bugün kabul edebilir ve O’ndaki kimliğinizi kucaklayabilirsiniz. Tanrı sizi seviyor ve O’nun için çok önemlisiniz!

 

“İç varlığımı sen yarattın, Annemin rahminde beni sen ördün. Sana övgüler sunarım, Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerin var! Bunu çok iyi bilirim.”
– Mezmur 139:13-14

 

12. GÜN – KİLİSENİN DURUMU

Maalesef günümüzde kilise uyanış için Kutsal Ruh’a değil ama benliğe güveniyor. Uyanışın gerçekleşmesi kişisel övgü için olamaz – yanlızca ve yalnızca Tanrı’nın yüceliği için olmalıdır. Değişim önce önderlikte başlar. Kilisenizin önderleri ve kiliseniz için dua edin. Bir kutsallık uyanışı gerçekleşmesi için yakarın! Hem siz hem kiliseniz Tanrı’nın varlığının yepyeni dokunuşunu alabilmeniz için yürekler yumuşasın ve alçalsın diye dua edin.

Unutmayın – İsa Mesih belli bir mezhebi izlememizi söylemedi; İsa Mesih sadece O’nu izlememizi söyledi. İsa sizin Kendisi gibi düşünmenizi, sevmenizi, kayırmanızı, dua etmenizi, yaşamanızı ve konuşmanızı istiyor. İnsanlar size hayal kırıklığına uğratacaklar ama İsa daima sadıktır. Hayatınızın merkezinde sadece Mesih’in olduğu kutsal yaşamı sürmeye başlamak üzere size yardım etmesi için Tanrı’ya dua edin.

 

“Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı’yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.”
– Elçilerin İşleri 2:42-47

 

13. GÜN – DÜNYAYI DEĞİŞTİRME TUTKUSU

Oruç tutmak dağları yerinden oynatacak ve hayatınızda kırılması gereken şeyleri kıracaktır. Sadece Tanrı’nın yüceliği için istemektir, kendiniz için değil. Oruç tutmayı seçmek tamamen değişmiş bir düşünce şekli ve bakış açısı ile sonuçlanır. Kişi benliğe dayanan bir yaşam ve düşünme şeklinden Ruh’a dayanan bir yaşam ve düşünme şekline kavuşur. Gücü Her Şeye Yeten Tanrı’nın tahtının bulunduğu yere girmeden önce iradenizi, bilgeliğinizi ve kibirinizi bıraktığınızı fark edeceksiniz.

TUTKU duyuyor musunuz? Dünyayı değiştirmek için tutkunuz olması gerekir! Tutku, bir amaç, bir kişi ya da bir fikir uğruna sahip olunan yoğun ve yakıp tüketen bir arzudur. Doğru şeyler için tutku duyabileceğimiz gibi yanlış şeyler için de tutku duyabiliriz. Tanrı için ve tanrısal şeyler için tutkuya sahip olmak gerekir. Tutkunuz olmadan sonsuz ürün veremezsiniz. Bundan önce ise bir YÜK hissetmeniz gerekir. Yük bir sorumluluk taşımaktır ve beraberinde ruhsal bir ağırlık getirir. Eğer Tanrı size bir yük verirse, hayatınızda tutku ortaya çıkaracaktır. Tutkulu dualarınız Tanrı’nın size verdiği yükleri yansıtacaktır. Ve yükten önce ise – size yaralayan, size acı veren ya da sizi muhtaç bir durumda bırakan bir şeye ya da kişiye karşı MERHAMETE sahip olmalısınız.

Tanrı’dan İsa Mesih’in merhamaetine yoğunlaşabilmeniz için yardım dileyin. Tüm bunların hepsinin gerçekleşebilemesi için ise AGAPE SEVGİSİNE – yaralanmış, acı çeken ve muhtaç durumda kalmış bir kişi için derin bir pişmanlık hissine ve üzüntüye sahip olmanız gerekir. Tanrı’dan bugün O’nun için en önemli olan konularda size agape sevgisini, kendi yükünü, merhametini ve tutkusunu vererek yüreğinizi yumuşatması ve değiştirmesi için dua edin!

“RAB lütufkâr ve adildir, Sevecendir Tanrımız.”
-Mezmurlar 116:5

 

14. GÜN – BENLİĞE ÖLMEK, MESİH UĞRUNA YAŞAMAK!

Benliğe ölmek, kelimenin tam anlamıyla ölmektir. Yalnızca İsa Mesih için yaşadığınız anlamına gelir. Bedene ölmek zor olabilir ve sadece büyük günahlardan kaçınmak olarak açıklanamaz. İsa Getsemani Bahçesi’ne çıktığında Tanrı’ya, “Benim isteğim değil, senin isteğin olsun” dedi. Bu benliğe ölmenin ne anlama geldiğini anlatan en mükemmel resimdir! İsa çarmıhta ölecekti ve her ne kadar ölüm acısı ve korkunç elemler anlamına gelse de bu yolu Tanrı’nın kendisi için belirlemiş olduğu yol olarak kabul etti.

Uyanışın bir bedeli vardır. Bizi yaralayacaktır çünkü bizi çarpıcı bir biçimde değiştirecektir. Bizi ölümlü bedenlerde yaşamaktan Tanrı’nın ruhsal benzerliğini yansıtmaya dönüştürecektir. Uyanışı istemek hayatınızı, parasal durumunuzu ve sizi siz yapan her şeyi riske atmanızı gerektirecektir. Size İsa Mesih’teki kimliğinizi verecektir. Tanrı’ya O’ndan başka bir şey istemediğinizi söylemektir. İsa sizin her şeyiniz mi? Bedeni ve bedenin arzularını öldürüyor musunuz? Benim isteğim değil, ya Rab Senin isteğin olsun diyor musunuz?

Benliğe öldüğünüzde tutkuya sahip olacaksınız. Ruh’un meyvelerini vereceksiniz! Bugün kendinizi gözden geçirin – benliğe tam olarak öldünüz mü?

 

“Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum,
Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı,
beni seven ve benim için kendini feda eden
Tanrı Oğlu’na imanla sürdürüyorum.”
– Galatyalılar 2:20

 

15. GÜN – TANRI KİMDİR?

Hıristiyanlar Tek Olan ve Gerçek olan Tanrı’ya tapınırlar. Tüm dinlerin aynı Tanrı’ya ibadet ettiklerini söylemek mesihkarşıtının ruhudur. Mesihkarşıtı bir gün dünyaya gerçekten de bunu öğretecek. Bu inanç iblisten gelen cinlere ait bir öğretiştir.

 

Tanrı’nın bir adı vardır – O’nun sonsuza dek adı BEN’dir. Tanrı’nın Sözü, “BEN, BEN OLANIM ve sonsuzluklar boyunca öyle olacağım” dediğinde bu Tanrı’nın başlangıcının ve sonunun olmamasını ifade eder. Dualarımızda kime dua ettiğimizi biliriz ama adını açıkça söylememiz iyidir çünkü bu isimde güç vardır! Dua ettiğimizde Tanrı’yı adı ile çağırarak O’nun adına yücelik getirmek önemlidir. Tanrı’yı Kurtarıcınız olarak tanımıyorsanız Yaratana Kendisini size açıklaması için dua edin!

 

“Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.”
– Elçilerin İşleri 4:12

“Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, “Alfa ve Omega Ben’im” diyor.”
– Vahiy 1:8

 

16. GÜN – İLYAS’IN GÜNLERİ GELİYOR

Mısır’dan Çıkış 3. Bölüm’de Tanrı Musa’ya yanan bir çalı biçiminde göründüğünde Musa Tanrı’ya çok önemli bir soru sorar. Tanrı’ya adının ne olduğunu sorar. Tanrı Musa’ya insanlara kendisini BEN’İM’in gönderdiğini söylemesini ister. Bu isim sadece şimdiki zaman için geçerli değildir ama Tanrı’nın sonsuza dek geçerli adıdır. Tanrı için bir zaman dilimi yoktur – Tanrı sonsuza dek vardır. Bunu gerçek derinliği ile anlayabilmeniz için dua edin!
Kilise’de İlyas’ın gücüne ihtiyacımız var. İnsanlar yalnızca zihinlerinden konuşuyorlar, yüreklerinden değil. Bir kişi şöyle söylemişti: günümüzde Kilise, tarihte olmadığı kadar donanımlıdır – teknolojik olarak ileri düzeydedir, daha varlıklıdır ama tarihte olmadığı kadar güçsüzdür. Ancak Kilisenin silkeleneceği zamanlar geliyor. İmanınız denenecektir.

İlyas gibi olmanın bir bedeli vardı. İlyas insanların önüne çıktı ve onlara daha ne kadar düşünceleri arasında tereddütte kalacaklarını sordu. İlyas’ın karşısındaki sahte peygamberler 450 kişiydi, sahte bir tanrıya inanıyorlardı. Ancak İlyas gerçek Tanrı’ya inanan tek kişiydi. Unutmayın – bir kişi artı Tanrı, diğer insanlardan çoktur!
Tanrı’yı izlediğinizde, tek başınıza görünseniz bile çoğunluk sizsiniz. Tanrı’nın Sözü’nü işittiğinizde aynı zamanda itaat de etmelisiniz. İlyas kendisini yüceltmeye çalışmadı, sadece Tanrı’yı yüceltmek istiyordu. Dualarınızı güçlü edin – Tanrı’nın yüceliği için dua edin!

“Mesih İsa’daki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

– Filipililer 2:5-8

 

17. GÜN – RUH’A GÖRE YAŞAYIN, BEDENE GÖRE DEĞİL

Kulağa sert gelse de bazen bir işe Ruh’ta başlayıp bedene göre bitirebiliriz. Pek çok kez hizmette, insanlar bedene ya da iblisin sesine kulak verir ve hatta süreçlerini bedene göre tamamlayabilirler. Her şey Ruh’ta başlamalıdır, Ruh’la devam etmelidir ve Ruh’ta tamamlanmalıdır. Bedensel arzularımızı Rab’be teslim edip Ruh’a göre devam ettiğimizde Tanrı’yı hoşnut ederiz. Bu, odak noktanızı kendinizden Tanrı’ya çevirecektir. Her şey Tanrı’nın yüceliği için yapılmalıdır, kendi yüceliğimiz için değil.

Tanrı’nın doğaüstü gücünü almak için Tanrı’ya dayanmalısınız. Tanrı, “Bende kalın, bende sizde kalırım” dedi. Eğer bunu yaparsanız, Rab diyor ki, çok ürün vereceksiniz. Düşseniz bile İsa Mesih’te yeniden ayağa kalkıp denemek için her zaman ümit vardır!

Eğer hayatınızda zaman kaybetmiş gibi hissediyorsanız, sorumluluk almak tövbe için ilk adımdır. Eğer tüm yüreğinizle Tanrı’ya dönerseniz, hem sizi hem de kayıp yıllarınızı yenileyebilir ve yenileyecektir de. O’nda kalın. O’nda bulunun. O’nunla zaman geçirin. O’nunla uyum içerisinde olun. Sizi yenileyecektir. Her gün Kutsal Ruh’un huzuruna gidin öyle ki sürekli olarak Ruh’la dolu olabilesiniz ve doğaüstü ürün verebilesiniz!

 

“Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat,
iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.”
– Galatyalılar 5:22

 

18. GÜN – TANRI SİZİ KONTROL ETMEZ AMA İNSANLAR VE İBLİS KONTROL EDER!

Eğer hayatınızda uyanış arzu ediyorsanız tüm kontrolü Tanrı’ya vermelisiniz. Kişisel kontrol tehlikelidir ve Rab’deki özgürlüğünüzü alır. İster siz bir kişiyi kontrol edin ister başka bir kişi sizi kontrol etsin, her iki durumda da özgürlük yoktur. Aynı zamanda esenliğinizi ve sevincinizi çalar. Unutmayın – kontrol büyücülük gibidir.

Eğer bir şeyleri ya da insanları kontrol altında tutmaya çalışıyorsanız, Kutsal Ruh’a göre hareket etmemiş oluyorsunuz. Yaptığınız her şeyin Kutsal Ruh’un isteğine göre olduğuna emin olun. Kutsal Ruh’a dua edin ve şöyle deyin, “Gerçeğin Ruhu, beni doldur. Gerçekten başka bir şey istemiyorum. Yalanları ve aldatma ruhunu İsa Mesih’in adında azalıyorum!” Yalnızca Kutsal Ruh’un yönlendirişi altında olmalısınız, başka bir şeyin değil.

Nihai olarak Tanrı’nın yüceliğini ve doğruluğunu arayın. Bu doğruluğa İsa’nın nasıl yürüdüğü, konuştuğu ve sevdiği dâhildir. Rab’bin ruhu üzerinize geldiğinde özgürlük vardır. Eğer bir kontrol ruhu altındaysanız, bunu Tanrı’ya getirin. Tanrı sizi özgür kılmak istiyor!

“Rab Ruh’tur, Rab’bin Ruhu neredeyse orada özgürlük vardır.”
– 2 Korintliler 3:17

 

19. GÜN – DOĞAÜSTÜ BARIŞMA

İlişkilerinizde barışma istiyor musunuz? Belki ailenizde bir gerginlik ya da acılık var. Hıristiyanların bağışlamama gibi bir seçenekleri bulunmamaktadır. Bazen fiziksel sorunlar ve hastalıklar yüreğimizde bulunan bağışlamamazlığın sonucudur. Bağışlama bir imanlı olarak Mesih’in sizi bağışladığı gibi bağışlama sorumluluğunuzu kabul ettiğinizde gelecektir. Uyanış doğaüstü barışmayı ve yenilenmeyi getirecektir. Tanrı’nın varlığı geldiğinde her şey daha net bir hal alacaktır.

Kutsal Kitap imansızların sizi birbirinize karşı sahip olduğunuz sevgiyle tanıyacağını söylemiştir. Komşunuzu kendinizi sevdiğiniz gibi nasıl sevebileceğinizi göstermesi için Tanrı’ya ısrar etmelisiniz ve sürekli sormalısınız. Tanrı’dan sizi agape sevgisi ile doldurmasını isteyin. Diğer insanları kendinizden üstün sayın. Kendinize ölün. Eski benliğiniz çarmıha gerilmelidir. Değişimin gerçekleştiğini görmek için çaresiz olmalısınız! Göksel güçlerin sarsılmasını isteyin – bunun için hazır olun! Kutsal Ruh’un size bazı şeyler göstermesi acı verici olabilir ama Tanrı hayatınızda barış için bir yol açacaktır.

Belki ebeveynlerinizi ya da çocuklarınızı aramalısınız. İnsanlar agape sevgisine direnemezler. Barışma için ısrarcı olun. Teslim olmak ve vazgeçmek iki farklı şeydir. Vazgeçmek tanrısal değildir ama teslim olmak tanrısaldır. Vazgeçmek iblise boyun eğmektir. Ama teslim olduğunuzda Tanrı’ya güvenmiş oluyorsunuz. Ümidiniz ve Tanrı’nın gücü var. Barışma sırasında merhametli olun. Yargılamayın. Sürekli bağışlamayı seçin. Tanrı’nın hayatınıza koyduğu kişilerle barış ve esenlik sağlayabilmek üzere size yardım etmesi için Kutsal Ruh’tan dileyin.

 

“Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.” – Matta 5:9

 

20. GÜN – ŞEYTAN’A KARŞI YÜRÜTÜLEN TÜM SAVAŞLARI KAZANMAK

Satanizm kabuğunu kırıyor! Oldukça zehirli ve ona karşı Tanrı’nın Sözü ve İsa Mesih’in kanı ile karşı gelmeniz gerekir. Artık sessiz kalamazsınız. İster inanın ister inanmayın, Şeytan’a karşı bir savaştasınız. Bu bir savaş ve çarpışma.

Öncelikle Tanrı’nın önünde kendinizi alçaltmalısınız. İçinde bulunduğunuz ruhsal savaşı kazanmanızda Tanrı’nın size yardım etmesini isteyin. Tanrı savaş için size iki silah vermiştir – Ruh’un kılıcı (Tanrı Sözü) ve ruhsal savaş duaları. Eğer Tanrı’nın sizin yanınızda olmasını istiyorsanız, önce siz O’nun yanında olmalısınız. Teşviğiniz kırılmasın ve korkmayın. İmanda dimdik ayakta durun. Diz çökün ve önce Rab’be tapının! O’nun önünde bir hiç olun. Çaresiz olun! Tamamen Tanrı’ya dönün!

Evinizde bir ruhsal savaş mı var? İsa’nın adında cinleri kovma yetkisine sahipsiniz! Ruhsal savaşı hissettiğinizde tapınma müziği dinleyin ve Tanrı’yı övün! Tanrı’nın kim olduğunu ilan etmeye başlayın – kralların Kralı, rablerin Rab’bi. Kutsal Kitap ayetlerini ilan edin! Siz bunları yaptıkça karanlığın güçleri zayıflayacaktır. Bugün evinizi putlardan ve sizi Tanrı’dan uzak tutan her şeyden temizleme günü! Hayatınıza girmesine izin verdiğiniz dünyasal şeylere dikkat edin – genellikle bunların ardında bir ruh vardır ve karanlığa kapı açarlar. Tanrı’nın Sözü üzerinde derin derin düşünün ve O’na tapının! Evinizi İsa Mesih’in kanıyla örtün! Gün içerisinde İsa Mesih’in kanıyla savunma yapın! Unutmayın, siz Tanrı’nın çocuğusunuz ve ışığın çocuğusunuz, karanlığı değil! Tanrı, hayatınızdan dünyayı çıkartıp Tanrı’yı hayatınızın merkezine oturtmayı sürdürdüğünüz ölçüde sizi bereketlemek istiyor!

 

“Son olarak Rab’de, O’nun üstün gücüyle güçlenin. İblis’in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı bütün silahları kuşanın.” – Efesliler 6:10-11

 

21. GÜN – DÜŞMAN İLE SAVAŞ MEYDANINDA YÜZLEŞMEK

İblis’ten kaçamazsınız. Çocukken bize kötü adamlara karşı direnmemiz öğretildi ama artık düşmanı yenmek için Mesih’in savaşçıları olarak ayağa kalkıyoruz. Bu savaşta imanla mücadele etmelisiniz – Tanrı’nın yardımıyla yalnız değilsiniz. Eğer Tanrı’nın Sözü’nü izlerseniz İsa Mesih için en büyük savaşçı olursunuz ve düşmanla her karşılaştığınızda bu sizin için giderek daha da kolaylaşır.

Kutsal Kitap’ta yer alan olaylar gerçek olaylardır. Kutsal Kitap’taki iman adamları ve kadınları gibi olmak için dua edin. Karşınızdaki devler çok büyük olabilir ama en sonunda Tanrı kalkanınızsa bunlar bir hiçtir. Davut savaş meydanında kaldı ve oradan kaçmadı. Davut gibi bir imanınız olsun! Eğer Tanrı’ya itaat eder ve O’nu izlerseniz mağlup olmanız imkânsızdır. Tanrı’nın ruhsal savaş silahlarını giyinin. Harekete geçin – eylemlerinizi düzeltin, oruç tutun ve dua edin ki Tanrı’nın tarafında yer alıp savaşabilesiniz!

Hepimizin Mesih’te belli bir yolu vardır. Kimsenin – Hıristiyanların bile – sizi bu yolda durdurmasına izin vermeyin. Gücünüz ve ümidiniz Rab’den mi kaynaklanıyor? Tanrı eğer yüreğinize bir arzu koyarsa, bu bereketin gerçekleşmesinin O’nun arzusu olduğuna inanın. O’nun tasarısı ile uyumlu her şeyi başarabilirsiniz. O’na baskı yapın; oruç tutup dua edin ve Tanrı’nın yüzünü daha fazla arayın. O’nda kalın. O’nunla birlikte olun. O asmadır, siz ise çubuksunuz. Tanrı için NE yaptığınızın bir önemi yoktur – nasıl yaptığınız önemlidir! Kendi savaşlarınıza ve tasarılarınıza Tanrı için nasıl yaklaşıyorsunuz? Tanrı’dan sizi savaş meydanında nasıl gördüğünü size göstermesini dileyin.

“Davut Saul’a, “Bu Filistli yüzünden kimse yılmasın! Ben kulun gidip onunla dövüşeceğim!” dedi.” – 1 Samuel 17:32

 

22. GÜN – TANRI’NIN EN İYİ DOSTU

Rab size elini uzatıyor, bu ele uzanmanızı ister. Bu tür zamanlarda savaşlarımızı yalnız başımıza sürdüremeyiz. Ruhsal savaş gündelik hayatımızın bir parçasıdır. İblis ile savaşınızda en büyük avantajınız Tanrı ile dost olmaktır. Tanrı hayatınızın merkezinde, hatta ailenizden bile öte olmak istiyor! Öncelikle Tanrı’nın hizmetkârı olmadan Tanrı’nın egemenliği için bir şey yapamazsınız. Unutmayın – Tanrı’nın hizmetkârı kendisine ne iş verileceği ile ilgilenmez – her zaman Göksel Baba’ya yücelik getirerek sadece Tanrı’nın istediği her şeyi yapar. Tanrı’nın çocuğunun odağında Tanrı’yı hoşnut etmek vardır.

 

Kilisenizi ziyaret eden kişilere hizmet ediyor musunuz? Kilisenizi ilk kez ziyaret eden bir kişiyle çay kahve için ya da kilise sıralarında yalnız başına oturan bir kişiyi öğle yemeğine götürün! Kendinize şu soruyu sorun – diğer insanlara İsa’nın bana davrandığı gibi davranıyor muyum? Tanrı’ya çevrenizdeki insanlara nasıl hizmet edebileceğinizi sorun. Size sevgi yüreği ve alçakgönüllülük yüreği vermesini isteyin. Tanrı’ya dua edin ve size hizmetkâr bir yürek vermesini dileyin.

 

“Üzerinden kaftanını çıkarıp zırhı, kılıcı, yayı ve kuşağıyla birlikte Davut’a verdi. Davut Saul’un kendisini gönderdiği her yere gitti ve başarılı oldu. Bu yüzden Saul ona ordusunda üstün bir rütbe verdi.
Bu olay bütün halkı, Saul’un görevlilerini bile hoşnut etti.”
– Yaratılış 18:4-5

 

23. GÜN – TANRI’NIN SESİ VE ŞEYTAN’IN SESİ

Sevgili dostum, farkında mısın? Sadece Tanrı’nın sesini duymuyoruz ama Şeytan’ın sesini de duyuyoruz. Hem Tanrı hem de Şeytan size konuşacağından dolayı, hangi sesin Tanrı’dan hangi sesin Şeytan’dan olduğunu ayırt edebilmelisin. Şeytan bizi Tanrı yolundan çevirmek için genellikle insanlar aracılığıyla, örneğin sevdiğimiz insanlar aracılığıyla konuşarak hayatımıza yalanlarını sinsice sokar. Bu zamanlarda Tanrı’nın başlangıçtan beri size söylediği gerçeğe tutunmalısınız.

Bir karar verirken kendinize şunu sorun – bu Tanrı’dan mı, Şeytan’dan mı? Ayırt etmek sizi imanda güçlü tutmak için çok önemlidir. İblis genellikle Kutsal Kitap ayetlerini eğip bükmeye çalışır. İsa, iblise şöyle yanıt vermiştir: “Kutsal Yazılarda BU DA yazılıdır…” Eğer Şeytan size aynı şekilde saldırırsa, ona Kutsal Kitap ayetleri ile yanıt verin! Her gün İsa ile zaman geçirmeye özen gösterin – İsa kuzularının O’nun sesini tanıyacağını söyledi. Tanrı’dan bu ayırt etme armağanı için yardım isteyin!

 

Tanrı size yara vermiş yalanlardan sizi kurtarmak istiyor. Şeytan sizin özdeğerinize, Mesih’teki kimliğinize ve ilişkilerinize saldırabilir. Şeytan’ın amacı aldatmak ve yok etmektir. Ne kadar benlikle dolu olursanız, o kadar çok yara alırsınız ve insanlardan uzaklaşırsınız. Kutsal Ruh’la ne kadar çok dolu olursanız, o kadar çok lütuf, yumuşak huyluluk ve bağışlama gösterirsiniz. Tanrı’nın sesini arayın, yalanların sesini değil. Unutmayın – Tanrı’nın sesi farklıdır! Naziktir ve ikna edicidir. İsa size soru sorar – Şeytan gibi yargılamaz. Bugün Tanrı ile zaman geçirin ve her tür yalandan sizi özgür kılmasını isteyin. Sonra bu yalanları Tanrı’nın Sözü’nün gerçeği ile doldurun.

 

“Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.”
– Yuhanna 16:13

 

24. GÜN – TANRI’NIN MI ŞEYTAN’IN MI PEYGAMBERİ?

Tanrı’nın Sözü bizi son günlerde ortaya çıkacak sahte peygamberler hakkında uyarmaktadır, bu kişiler sahte bir müjde öğreteceklerdir! Kutsal Ruh Tanrı’nın Sözü ile aynı düzlemde ilerleyen her şey ile ilgili bizi bilgilendirecektir. Öğrettikleri kulağa ne kadar hoş gelirse gelsin, sahte öğretilerin peşinden gitmeyin! Günümüzün “modern” kültürüne uyum sağlama uğruna Tanrı’daki standartlarınızdan vazgeçmeyin. Tanrı değişmediği gibi bizim de O’nun Sözü’ne olan imanımız değişmemeli.

 

Kolay olan ve kulağa hoş gelen her şey doğru değildir. Sabit ve sarsılmaz bir yüreğe sahip olabilmeniz için dua edin, öyle ki, hiçbir cin size yaklaşamasın ve aklınızda şüphe uyandıramasın. Sürekli Kutsal Ruh’la bağlantıda kalın, öyle ki “ama şu”, “peki ya bu” ile başlayan sorular aklınızda belirdiğinde, bunların Şeytan’dan olduğunu görebilesiniz. Şeytan, sizin ve Tanrı’nın sesini taklit ederek sizi ayartabilir ve ayartmayı deneyecektir. Onun mutlak amacı öldürmek, çalmak ve yok etmektir. Pek çok denenme ile karşılaşacaksınız. Tanrı imanda güçlenmeniz ve O’na bağlı kalmanız için bunlara izin verir.

 

Hayatınıza ne tür yalanlar ve aldatmacalar girdi? Kutsal Ruh’tan sizi özgür kılmasını dileyin. Kutsal Ruh bize sürekli konuşur. O’nu duyabilmeniz için kulaklarınızı açsın diye dua edin. Yüreğinizi ve canınızı lekeleyen şeyin ne olduğunu açığa çıkarmasını dileyin. Yaşayan Tanrı’nın çocuğu olduğunuzu ve İsa Mesih’e ait olduğunuzu ilan edin. İsa Mesih sizin kurtarıcınızdır; günahlarınızdan sizi kurtarıp şifa verendir. Kendi isteğinizi Tanrı’nın ellerine bırakın. İsa Mesih’i hayatınızın mutlak yetkilisi olarak ilan edin. Günahlarınızdan dolayı çarmıhta bitirdiği iş için O’na hamdedin. Bağlarınızı çözün – bunları adları ile ifade edin. Her şeyi İsa Mesih’in kanının altına getirin. Yalanlara inandığınız için tövbe edin. İsa Mesih’in adında size saldırmaya çalışan iblisi ve kirli ruhları İsa Mesih’in adında azarlayın. İblise çıkmasını emredin. Sizi özgür bıraktığı için İsa’ya hamdedin ve O’nun özgürlüğünü alın! İsa Mesih’in adında, Amin.

 

“Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum:
Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun! Şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı’nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum?
Eğer hâlâ insanları hoşnut etmek isteseydim,
Mesih’in kulu olmazdım.”
– Galatyalılar 1:9-11

 

25. GÜN – TANRI’NIN SESİNİ TANIMAK

Gerçek Tanrı’nın sesini işitmek bizi başıboş dolaşmaktan kurtarır. Tanrı’nın sesini işitebilmek beş aşamadan oluşur: 1) Aramak 2) Beklemek 3) Dinlemek 4) Almak ve 5) İtaat etmek. Tanrı’nın sesini işitmeyi isteyin ve sonra sabırla O’nun yanıt vermesini bekleyin. Tanrı size konuştuğunda dinlemek ve Tanrı’nın size ne söylediğini anlamanız için Kutsal Ruh’tan yardım dilemeniz çok önemlidir. Size ne söylüyorsa alın ve Tanrı’ya itaat edin. Unutmayın sizin geleceğinizi yalnızca Tanrı bilir. Şeytan her ne kadar geçmişinizi bilse ve geçmişinizden dolayı sizin üzerinize korku zincirlerini örmeye çalışsa bile, Şeytan’ın sizin geleceğiniz hakkında tek bir söz bile söylemeye hakkı yoktur. Kutsal Kitap, Tanrı’nın bize korku ruhu vermediğini söyler. Tanrı’nın mükemmel sevgisi korkuyu siler atar! Tanrı’nın Sözü üzerinde derin derin düşünün. Aynı anda hem korkuya hem de imana sahip olamazsınız. Tanrı’nın Sözü’nü ne kadar çok okuyup ilan ederseniz, korku o kadar çok sizden uzaklaşacaktır.

 

Bugün hiçbir yere bakmadan doğrudan Tanrı’ya gidin! Eğer Tanrı ile güreşirseniz, sizin için tasarılarını ve isteğini açıklayacaktır. Tanrı için çaresiz olun! Tanrı, “Beni tüm yüreğinizle ararsanız, bulacaksınız” diyor. Tanrı’nın sizin için çok güzel ve harikulade bir planı var.

 

“RAB gelip orada durdu ve önceki gibi, “Samuel, Samuel!” diye seslendi. Samuel, “Konuş, kulun dinliyor” diye yanıtladı.”
– 1 Samuel 3:10

 

26. GÜN – AMAÇSIZ BİR KİŞİDEN BİR SAVAŞÇIYA

Biliyor musunuz? Tanrı sizin zayıflıklarınız aracılığıyla Kendi adına yücelik getirmek istiyor. Zayıflığınızı güçlü olduğunuz bir alan haline getirecektir. Sizi – size dair her şeyi – olduğunuz gibi seviyor ve kabul ediyor. İsa Mesih size âşık olduğu gibi siz de O’na âşık mısınız? Tanrı’nın yaşam öykünüzü Kendi krallığı uğruna kullanması için dua edin. Tanrı’nın bedeninizdeki bu dikenleri kullanmasına izin verdiğinizde güçlü bir savaşçı haline gelebilirsiniz!
Şeytan mükemmel olmadığınız alanlardan dolayı Tanrı’ya hizmet edemeyeceğinizi söylemeye çalışacaktır; ancak bedeninizdeki dikenler hayatınızda ortaya çıkmış en güzel şey olabilir. Tanrı’ya zayıflıklarınız için teşekkür edin çünkü Tanrı zayıflıklarınızı kullanacaktır! Şeytan cesaretinizi kırmaya çalışacak ama Tanrı bu durumun nasıl üstesinden gelebileceğinizi ve Tanrı için kullanabileceğinizi gösterecektir. Tanrı’ya hizmet etmek için mükemmel olmanıza gerek yoktur.

 

Tanrı, Şeytan’ın ordusuna karşı savaşmak için Kendi ordusuna katılmanızı ve hem Şeytan’ın bağları hem de baskıları altında olanların özgür kılınmalarına yardımcı olmanızı ister! Tanrı asla hayal edemeyeceğiniz biçimlerde zayıflıklarınızı insanların hayatlarına Kendi adı uğruna dokunmak ve değiştirmek için kullanacaktır. Bugün Tanrı’dan sizi Kendi ordusunda bir savaşçı yapması için dua edin!

 

“Mesih uğruna aşağılanmayı Mısır hazinelerinden daha büyük zenginlik saydı. Kralın öfkesinden korkmadan imanla Mısır’dan ayrıldı. Görünmez Olan’ı görür gibi dayandı.” – İbraniler 11:26-27

 

27. GÜN – BAŞKA ŞEYLERE AYIRDIĞIMIZ ZAMAN YETER

Hayatınızda ne tür şeylerin Tanrı Sözü’nün yerine geçmesine izin verdiniz? Düşüncelerinizde Tanrı’nın gerçeğinin çarpıtıldığını hissediyor musunuz? Tanrı’nın Sözü sizin için ebedi değerini yitmiş, sadece varlığınızı eğlendiren tuhaf bir merak mı? Hayatınızı nasıl yaşadığınız ve çevrenizdeki kişilerle nasıl iletişim kurduğunuz, Tanrı’yı mı yoksa sahte bir müjdenin öğretişini mi seçtiğinizi gösterecektir. Hayatınızda gerçek bir uyanış istiyorsanız, hayatınızda Tanrı’nın yerini tutan sahte şeylerden kurtulmanız gerekir! Gerçek olanı arzulayın – diğer şeyler ne kadar güzel görünse de sadece ve sadece Kutsal Ruh’u arzulayın!

 

Tanrı’nın Sözü’nde gerçek olan şeyler için açlık çekin! Ve yalnızca ve yalnızca Tanrı’nın gerçeğini aradığınızdan ve kendi isteğinizi değil, O’nun isteğini arzuladığınızdan emin olun. Tanrı egemendir: O’na güvenin. Tanrı’nın gücü ile bağlantıya geçin – kuvvetinizin kaynağı O olsun. Kutsal Kitap ayetlerinden dua etmek ve bu ayetleri ilan etmek Şeytan’ın yalanlarının sizden uzaklaşmasını ve sizin doğaüstü gerçekte kalmanızı sağlayacaktır. Gerçekte kalın! Mesih’teki yürüyüşünüzle hayatınızın her anında Kral’ı yüceltin ve O’na yücelik verin. Söylediğiniz sözlerin ve altında bulunduğunuz öğretilerin Tanrı’yı yücelttiğinden ve insanlara doğru yolu gösterdiğinden emin olun. Hayatınızdaki her durumda Tanrı’nın yerine geçen her şeyi reddedin ve Kutsal Kitap’ın Tanrı’sını seçin!

 

“Bana, ‘Ya Rab, ya Rab!’ diye seslenen herkes Göklerin Egemenliği’ne girmeyecek. Ancak göklerdeki Babam’ın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, ‘Ya Rab, ya Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?’ O zaman ben de onlara açıkça, ‘Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar!’ diyeceğim.” Matta 7:21-23

 

28. GÜN – DOĞAÜSTÜ KİLO VERME

Tanrı’nın ordusuna katılmak ruhsal olarak OLDUĞU KADAR fiziksel olarak da zinde olmamızı gerektirir! Halsiz ve ruhsal olarak ağır hissederek iblise karşı savaşamazsınız. Şeytan’ın öldürmek, çalmak ve yok etmek üzere yaklaştığı yöntemlerden biri sağlığımıza saldırmak ve sağlıksız yiyeceklere saplanmanıza sebep olmaktır. Belki bir kilo sorunu yaşıyor olabilirsiniz ama aslında bu ruhsal bir sorundur ve sizden sevincinizi çalar. Rab’bi hoşnut eden bir yaşam tarzını benimseyerek odaklandığınız noktayı değiştirin – bu bedeninize iyi bakmak demektir. Tanrı için sağlıklı ve zaferli bir savaşçı haline gelmenizi sağlayarak Tanrı sizi bu bağların zincirinden kurtarabilir!

 

Ne için özlem duyuyorsunuz? Sevgi mi, ilgi mi, kabul edilme mi? Kendinizi bir oruç zamanına adayın. Tanrı’dan açlığınızı tatmin etmeye çalıştığınız sağlıksız yeme alışkanlıklarını göstermesini isteyin. Yeme içme bağlarından özgürlüğe ve kurtarılmaya ihtiyacınız var. Ve Tanrı sizi iyileştirmek istiyor! O’nu çağırın – tövbe edin ve özgürlüğe kavuşmayı isteyin! İsa’yı doyuran şey Göksel Baba’nın isteğini yerine getirmekti. Unutmayın, sizin “yiyeceğiniz” Baba’nın isteğini yerine getirmek ve O’nun işini tamamlamaktır. Rab’den sizi tatmin etmesini ve yüreğinizin arzularını doyurmak üzere Tanrı Sözü’ne dönmenize yardımcı olmasını dileyin.

 

“Çünkü dünyaya ait olan her şey -benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur- Baba’dan değil, dünyadandır.”
– 1 Yuhanna 2:16

“İsa, “Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz” dedi.”
– Yuhanna 6:35

 

29. GÜN – ÖFKEDEN KURTULMAK

Yüreğinizdeki bir kızgınlıktan ve bağışlayamamadan dolayı acı mı çekiyorsunuz? Çözümlenememiş duygularınızdan dolayı eylemlerinizle ve sözlerinizle başkalarına kötü mü davranıyorsunuz? Tanrı herkese zarar veren bu bağdan sizi kurtarmak istiyor. Öfkeyi yenebilmenin imkânsız olduğunu düşünebilirsiniz. Belki Şeytan asla değişmeyeceğinizi söylüyor. Tanrı bugün yüreğinizde bir mucize yaratmak istiyor. Mucizeyi kabul etmeye hazır mısınız?

 

Öfkesini kontrol etmekte zorlanan biri ile mi yaşıyorsunuz? Bir kişinin öfkesinden dolayı sürekli buz üzerinde yürür gibi temkinli olmak zorunda iseniz, bu durum cinlerden kaynaklanır ve Rab’den değildir. Tanrı bu şekilde – sürekli patlamak üzere olan birisinden korkarak yaşamanızı istemiyor. Korku bir tür zihinsel ve duygusal tacizdir. Bugün korkudan özgür olabilirsiniz! Belki geçmişteki yaralarınızdan ve kızgınlığınızdan dolayı diğer insanları yaralayan sizsiniz. Eğer kötü davranan ya da kötü davranılan kişi iseniz, sizi yüreğinizdeki tüm öfkeyi Rab’bin önünde bırakmaya davet ediyorum. İyileşme sürecine şimdi başlayın.

 

Unutmayın – başınıza gelen kötü şeyler için kızma hakkına sahipsiniz ama kızgınlığınızı ve kızgınlığınızın köklerini ışığa getirin. İçinizde nasıl hissettiğinizi Tanrı’nın önüne bırakarak Rab’be teslim olun! Kendinizi alçaltın öyle ki İsa Mesih’in şifa veren gücünü alabilesiniz. Bugün sizde ameliyat yapması ve öfkenizi besleyen geçmiş yaralarınızın köklerini açığa çıkartması için Kutsal Ruh’a izin verin. Sizi kızdıran kişileri bağışlayın. Yaraladığınız kişilerden af dileyin. Tanrı’dan sizi bağışlamasını dileyin ve kızgın bir kişiden Mesih’teki yaratılış amacına uygun sevecen kişiye dönüşmeyi isteyin.

 

“Öfkelenebilirsiniz, ama günah işlemeyin; İyi düşünün yatağınızda, susun.” – Mezmurlar 4:4

“Sabırlı kişi yiğitten üstündür, Kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür.” – Süleyman’ın Özdeyişleri 16:32

 

30. GÜN – GÜVENSİZLİK DUYGUSU İŞKENCESİNDEN KURTULMA

Sevgili dostum, her zaman kendi değerinizi kanıtlamaya mı çalışıyorsunuz? Güvensizlik duygusu kendini yeteri kadar iyi bulmamak, diğer insanlardan daha düşük görmek, yetersiz ve abes olarak değerlendirmektir. Aslında gerçek şudur ki, kendinizi kanıtlamak zorunda değilsiniz – Mesih’teki kimliğiniz yeterlidir! Tanrı, Kutsal Ruh’un şifa veren gücü sayesinde güvensizliklerinizden özgür kılınmanızı istiyor. Kutsal Ruh nerede ise orada özgürlük vardır. Ve özgürlük sevinç getirir!

 

Tek güven kaynağınız Tanrı olmalıdır – kendi özgüveniniz değil! Kendi değerinizi ailenizde, eğitiminizde ya da kariyerinizde aramamalısınız – sadece Tanrı’da aramalısınız. Güvensizliklerinizi insanlar ya da dünyasal şeyler aracılığıyla doldurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Tanrı’nın egemenliği size tam doyumu sunuyorken neden bu dünyaya ait şeylere razı olasınız? Tanrı sizi bugün güvensizliklerinizden özgür kılmak istiyor! Kutsal Ruh içinizde yaşasın. Güvensizlik duygusu çok acı vericidir; ona tutunmanıza gerek yok. İsa gözyaşlarınızı görüyor ve yüreğinizi biliyor. Değerinizi Tanrı’da bulun. Tanrı sizin kim olduğunuz söylüyorsa, siz o kişisiniz. Yeryüzündeki tek insan siz olsaydınız bile, İsa yine dünyaya iner ve sizin için canını feda ederdi. Kutsal Ruh’tan yüreğinizde saklamaya çalıştığınız her tür güvensizliği iyileştirmesini dileyin. Tanrı’nın O’ndaki gerçek paha biçilemez kimliğinizi açıkladığı Kutsal Kitap ayetlerini ilan edin. Tanrı’daki güvende yürüyün.

 

“Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum; bizi yeterli kılan Tanrı’dır.”
– 2 Korintliler 3:5

“Çünkü gerçek sünnetliler Tanrı’nın Ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa’yla övünen, insansal özelliklere güvenmeyen bizleriz.”
– Filipililer 3:3

 

31. GÜN – KARAMSARLIKTAN, BASKIDAN VE DEPRESYONDAN ÖZGÜRLÜK

Düşüncelerinizi hayatınızdaki sorunlara ve engellere mi çevirmiş durumdasınız? Kendinizi şikâyet ederken mi buluyorsunuz? Zor durumları üstesinden gelinemez olarak mı görüyorsunuz? Rab ile tatlı bir paydaşlığa sahip olmayı arzuluyorsanız olumsuz düşünemezsiniz. Gerçekten İsa Mesih’teki ümitte yaşıyor ve yürüyorsanız, içinizde hiçbir olumsuzluk olmaz! Bugün bardağınızın yarısı dolu mu, boş mu? Şimdi bunun hakkında konuşalım!

 

Aynı anda hem minnettar olup hem de tatminsizlik yaşıyor olamazsınız. Şükranla dolu olmak Kutsal Ruh’tan gelir; olumsuz olmak ise iblisten gelir. Eğer olumsuzluk hisleriyle sınanıyorsanız, bu lanet altında bir dünyada yaşadığımızdan dolayıdır. Karamsar, baskı altında ya da depresyonda mı hissediyorsunuz? Bu duygular cinlerden kaynaklanan umutsuzluk ruhundan gelir. Ancak Tanrı buna karşı durmak için her zaman size bir çıkış yolu verecektir! Umutsuzluğun geldiğini hissettiğiniz an Tanrı’yı yüceltmeye başlayın. Övgü giysisini giyinin ve ağırlık kaçacaktır!

 

Şeytan’ın yalanları üzerinde Tanrı’nın gerçeğini ilan etmeye başlayın. Tanrı’nın Sözü iki ağızlı keskin bir kılıçtır ve karanlığı paramparça eder! Tanrı ile HER ŞEY mümkündür – imkânsız hiçbir şey yoktur. Aklınıza tanrısal olmayan düşünceler geldiğinde bu düşüncelere karşı savaşın! Rab’de sevinmeyi seçin! Şikâyet etme dürtüsü ile savaşın! Önünüze serilen bemberrak olasılıklara bakın! Rab’bin Ruhu size hayaller ve ümit verecektir; bunlara tutunun! İman gözleri ile bakın ve Tanrı’nın sizin yardımınıza GELEBİLECEĞİNE ve GELECEĞİNE inanın!

 

“Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.”
– Yuhanna 10:10

“Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.”
– 2 Timoteos 1:7

“Ama RAB’bin gözü kendisinden korkanların, Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir”
– Mezmurlar 33:18

 

32. GÜN –BAĞLARDAN/CİNLERDEN KENDİ KENDİNE ÖZGÜR OLMA

Dünyada geçirdiğimiz her bir an tanrısal olmayan ruhların etkisine maruz kalmış oluyoruz. Bu ruhlar insanlar ve nesneler aracılığıyla bir yerden bir yere taşınır ve pek çok yerde varlık göstermektedirler. Kötü ruhlara tutsaklık ve cin çarpması olayları gerçektir; bir şeyi fiziksel olarak görememek o şeyin var olmadığı anlamına gelmez. Bu ruhsal güçlere karşı savaşmak her gün devam eden bir savaştır. Ruhunuzu teslim alan hangi alışkanlıklarınız var? Hayatınızda ağır bir yük var mı? Hayatınızın normal akışına dönmesi için sürekli bir mücadele halinde misiniz? Özgür olmayı çaresizlik içerisinde arıyor musunuz?

 

Eğer çok mutlu iken bir anda öfkeleniyorsanız, bu aslında kötü ruhların bir saldırısı olabilir. Taşıdığınız şeyin sorumluluğunu alarak bu mesele ile yüzleşin. Bazen hayatımızdaki bu tür meseleleri inkar ediyoruz çünkü Şeytan bizde hiçbir sorun olmadığını söylüyor. Kurtulmamız için her gün özgürlüğe ihtiyacımız olduğunu kabul etmek zorundayız. Hiçbir durum ümitsiz veya çaresiz değildir! Cinler hayat çağrınızı ve yıllarınızı sizden çalmak isterler. Unutmayın – İsa çarmıh üzerinde sizin özgürlüğünüz için öldü. Tüm bedel ödendi.

 

Öncelikle çaresizliği yaşamalısınız ve özgür olmayı isteme noktasına gelmelisiniz! Sizi geri çeken engelleri bağlayın! Durumunuzun imkansız olmadığını fark edin – Tanrı’nın yardımıyla her şey mümkündür! Kutsal Ruh’u arayın. Tanrı ile güreşin ve sizi kurtarması için yalvarın. Sorunlarınızı itiraf edin ve kabul edin! Tövbe edin ve günahınızdan tamamen dönün. Kötü ruhları İsa Mesih’in adında çıkarın ve kovun! Tanrı’ya övgü ilahileri söyleyin ve Tanrı’nın Sözü’nü yüksek sesle okuyun. Çaresizlik noktasına gelin ve bugün kurtulun!

 

“Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.” – Efesliler 6:12

 

33. GÜN – DOĞAÜSTÜ ARINMA

Şeytan’a açtığınız bir kapı oldu mu? Yüreğinizde ağır hissediyor musunuz? Yüreğinizin durumu çok önemlidir. Yüreğinizde ne var? Arınmaya ihtiyaç hissediyor musunuz? Unutmayın söz yürekten taşanı söyler. Yüreğinizde ne varsa, bunlar eylemlerinizle ve ağzınızdan çıkan sözlerle görünecektir.

 

Yüreğinizin durumunu bilmek son derece önemlidir. Kendinizi kötü hissettiğinizde kendinize bu hissin ne zaman başladığını sorun. “Benim neyim var? Ruhsal bir saldırı altında mıyım? Birisi bana beni yaralayacak bir şey mi söyledi?” Yüreğinize gelen bu çöpleri her gün çöpe atmalısınız – bunu yapmakta bir an bile beklemeyin! Yüreğinizde Rab’bin huzuruna getirmeniz gereken bazı şeyler olabilir. Belki yıllar önce yaşadığınız bir travmanın sonucu olarak bazı duygular ve hisler sizi hala etkiliyor.

 

Tanrı sizde ruhsal bir detoks yapmak istiyor. Yüreğinizde ağırlık yapan her şey için İsa çarmıh üzerinde öldü. İçinizdeki bu ağır yükleri taşımak zorunda değilsiniz. Rab’bin önüne getirin. Ruhsal olarak ayık olun ve iblisin yüreğinize saldırmasına hazırlıklı olun. Aklınıza bir düşünce geldiğinde şu soruyu sorun – bu düşünce Rab’den mi, yoksa iblisten mi? Yüreğinizdeki TÜM doğru olmaya şeyleri itiraf edin ve Tanrı’nın yüreğinizi arındırmasına izin verin. Yüreğinizde gizli olan ne olursa olsun İsa yüreğinize dokunmak istiyor. Size şifa vermek ve sizi arıtmak istiyor! Kral’ın huzuruna çıkacak mısınız?

 

“RAB’bin dağına kim çıkabilir, Kutsal yerinde kim durabilir? Elleri pak, yüreği temiz olan, Gönlünü putlara kaptırmayan, Yalan yere ant içmeyen.”
– Mezmurlar 24:3-4

“Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.”
– 1 Yuhanna 1:9

 

34. GÜN – MUCİZEVİ YENİLENME

Şu ana kadar hayatınız nasıl geçti? Ruhsal yolculuğunuzu dünyasal bir yaşam tarzı ile mi karıştırdınız? Yıllarınız gelip geçiyor ve hala bazı konularda zorlanıyor gibi mi hissediyorsunuz? Size iyi bir haberim var: Tanrı bir yenilenme gerçekleştiriyor ve sizin kayıp yıllarınızı yenilemek istiyor! Sadece geçmişinizi yenilemek istemiyor ama aynı zamanda size tamamen ümitle dolu bir gelecek vermek istiyor. Artık bir gün daha kaybetmeyin – bugün sizin yenilenme gününüz olabilir!

 

Yenilenme sizi artık geriye bakmadığınız bir noktaya getirir. Eğer kendinizi hala geçmişte yaşar bir halde buluyorsanız, yenilenmemişsiniz demektir. Yenilenme geçmişe yalnızca Tanrı’nın neler yaptığına ve sizi nereden çıkartıp nereye getirdiğine şükretmek için bakmaktır. Bu aşamada yüreğinizi Tanrı’ya açın ve Tanrı’nın sizi iyileştirmesi için ve arıdırması için O’na izin verin. Yüreğinizden isyanı, itaatsizliği ve gururu atması için Tanrı’ya dua edin. Bu şeyler Tanrı’nın sizi yenilemesini engeller. Kendinizi alçaltın. Her tür günahtan tövbe edin ve sorumluluk alın. Bağışlanmak için dua edin. Tanrı’dan alın – Tanrı’nın size vermek istediği her şeyi ve Tanrı’nın yenilemesini istediğinizi O’na söyleyin!

 

Vakit kaybetmeyin! Tanrı’yı yardıma bugün çağırın ve sizde hem şifa hem yenilenme süreci başlatmasını isteyin. Tanrı ayırım gözetmez. Tanrı size “Çok gençsin”, “Çok yaşlısın” ya da “Geçmişini kendine sakla” demez. Tanrı yıllarınız da dahil olmak üzere sizden çalınan her şeyi yenilemek ister. Tanrı’nın hayatınız için harika bir planı var – yenilenmeye ve yenilikleri almaya hazır mısınız?

 

“Uluslar senin zaferini, Bütün krallar görkemini görecek. RAB’bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın. RAB’bin elinde güzellik tacı, Tanrın’ın elinde krallık sarığı olacaksın.”
– Yeşaya 62:2-3

 

35. GÜN – HALKIN ARASINDA GÜNAH

Uzun yıllardan beri ruhsal bir ağırlıkla mı uğraşıyorsunuz? Belki onlarca yıl geçti. Her gününüzü yüreğinizde itaatsizlik ve şükretmeme altında mı geçiriyorsunuz? Tanrı’nın bereketlerinin tamamını almak için içinde yaşadığınız tüm lanetleri kırmalısınız. Tanrı sabırlıdır ama O’nun merhametini boşa çıkartmayın. Bu lanetleri hayatınızdan atmak için alçalın ve bu konuda ciddi olun. Lanetler ortadan kalktığında.
Tanrı lanetlerin yerine sizin için atadığı inanılmaz bereketleri verecektir.

 

Kutsal Ruh’un meyveleri yaşamınızda görünüyorsa bereketli bir hayat yaşadığınızı bilirsiniz. Tanrı sizi Vaat Edilen Ülke’te götürmek isterken çölde kalıp homurdanmayın! Hayatınız şükrandan uzak ve itaatsiz bir yürekle bir oraya bir buraya koşturmak için tasarlanmadı. Tanrı sabırlıdır ama sizin O’na dönmenizi bekliyor. Tanrı’ya tam itaat ettiğinizde ve hizmet ettiğinizde, hayatınızı ölçüsüz bir şekilde bereketleyecektir.

 

Tanrı’nın açığa çıkartması ve sizden söküp atması gereken lanetler nelerdir? Zaferli bir hayat sürmenizi engelleyen şeyin ne olduğunu Kutsal Ruh’a sorun. Sizi Tanrı’nın bereketlerinden uzak tutan engelleri ve bereketleri ortadan kaldırması için Kutsal Ruh’a izin verin. Yüreğinizdeki değişim tamamlanana kadar belki ruhunuz acı içerisinde bir noktada kaldı. İşte çaresizlik noktasına yeniden gelin ve bir daha değişmeyecek şekilde karar verin – 180 derece dönün ve asla oradan geri dönmeyin. Tanrı’nın sizin için bulundurduğu bereketlere ulaşmak için Tanrı’nın size öğrettiği dersleri öğrenin!

 

“İşte bu yüzden İsrailliler düşmana karşı tutunamıyor, arkalarını dönüp düşmanlarının önünden kaçıyor. Çünkü lanete uğradılar. Sizde bulunan adanmış eşyaları yok etmezseniz, artık sizinle birlikte olmayacağım.”
– Yeşu 7:12

 

36. GÜN – LUSİFER’İN GÜNAHI

Ruhunuza bakın ve içinizde ne taşıyorsunuz görmeye çalışın. Mesih’teki bir kardeşiniz için bir iftira sözleri mi var, ayırımcılık ya da insanlar tarafından fark edilme mi var? Düzeltilmeye açık mısınız ya da geçmişte azarlandınız mı ve kendinizi savunmaya mı aldınız? Bunlar Şeytan’ın sizi yok etmek için kullanacağı gurur günahının tohumlarıdır. Son derece aldatıcıdır – kendi gözünüzde bilge olduğunuz düşüncesini aşılarlar. Ancak gurur en nihayetinde evliliğinizi, kariyerinizi, başarılarınızı, arkadaşlıklarınızı, çocuklarınızı, sağlığınızı, maddi kaynaklarınızı ve Tanrı’nın hayatınız için olan çağrısını yok eder. Eğer sizde gurur varsa hayatınızı mahvetme yolunda ilerliyorsunuz ve yardıma ihtiyacınız var!

 

Tanrı’nın lütfu alçakgönüllüler üzerindedir. Tanrı’nın biricik Oğlu yeryüzüne hizmet edilmek için değil, insanlara hizmet etmek için geldi. Ailenize, dostlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza nasıl hizmet edebileceğinizin yollarını arıyor musunuz? Amacınız Tanrı’nın yeryüzündeki en alçakgönüllü hizmetkarı olmak olsun. Bu yalnızca hayatınızdan tüm gurur yok edildiğinde gerçekleşebilir. Eğer kendinizi alçaltmazsanız Tanrı sizi alçaltır. Ve bu kendi kendinize alçalmaktan daha yıkıcı ve acı verici olur. Gurur ile ilgili zayıflığınızda ve bocalamalarınızda insanlara şeffaf olun. Bir kişi sizi sevgi ile yola getirirse ya da düzeltirse, size ilgi gösterdiğini – Tanrı’nın olmanızı istediği tanrısal kişiyi sizde şekillendirmeye yardımcı olduğunu unutmayın. Bugün Tanrı’dan size öğrenmeye açık ve alçakgönüllü bir hizmetkar yüreği vermesini isteyin!

 

“Adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.” – 2 Tarihler 7:14

 

37. GÜN – TANRI’YA KARŞI MÜCADELE ETMEK

Tanrı’ya düşman mısınız? Kendi kendinizin düşmanı olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? İnsanlara ne kadar ruhsal bir kişi olduğunuzu mu anlatıyorsunuz – ama aslında yüreğiniz Tanrı’yla ilişkide doğru yerde değil? Gurur bizi ruhsal olarak kör edebilir. Eğer sizde gurur varsa düşmanın tarafındasınız ve Tanrı’ya karşı savaşıyorsunuz demektir. Hayatınızdaki bu gurur gitmek zorunda!

 

Tanrı sizi alçaltmadan önce siz kendinizi alçaltın! Gururunuzdan vazgeçebilir misiniz? Tanrı’yı sizi alçaltmak adına denenmeye sokmaya zorlamayın – dersinizi öğrenin! Tanrı kendinizi alçaltmanızı istiyor, öyle ki sizi yenileyebilsin! İsa’dan başka hiçbir şeye sahip olmamayı tercih eder misiniz? Yalnızca İsa size yetiyor mu? Yüreğinizdeki boşluğu ne ile doldurmaya çalışıyorsunuz? Anlamsız geçici şeylerle mi? Yoksa İsa Mesih’le mi?

 

Karakteriniz, armağanlarınız ve yetenekleriniz sizi belli bir noktaya getirir ancak sizi oradan tutan şey Hıristiyan karakteriniz ve İsa’nın yolundaki sarsılmaz yürüyüşünüzdür. Ruhsal olarak en yüksek noktaya çıkmak önemli değildir – önemli olan O’nunla her gün zaman geçirip O’nu arayarak ve tanıyarak o en yüksek noktada kalabilmektir. Unutmayın, ayartılar ve denenmeler sizde Hıristiyan karakterini oluşturmaya devam etmek ve size öğretmek için gelecektir. Öğrenmeye açık olun. Eğitilmeye açık olun. Alçakgönüllü olun. Bugün gururunuzu alçakgönüllülükle değiştirin ve Tanrı’nın tarafına geçin!

 

“RAB çobanımdır, Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler,
Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.”
– Mezmurlar 23:1-3

“RAB’be karşı başarılı olabilecek Bilgelik, akıl ve tasarı yoktur.” – Süleyman’ın Özdeyişleri 21:30

 

38. GÜN – TANRI’NIN NEFESİ

Ruhsal olarak kuru mu hissediyorsunuz? Şeytan tarafından dayak yemiş gibi misiniz? Eğer Rab ile yakın bir paydaşlık içerisinde değilseniz ve sizi doyuma ulaştırmasına izin vermiyorsanız, içinizdeki boşluğu dünyasal eğlencelerle doldurmaya çalışabilirsiniz. Tanrı’nın isteğine göre O’na itaatle yürüyorsanız, Tanrı’nın gücüyle dolacaksınız ve dünyanın sunduğu heyecanlara bakmak zorunda kalmayacaksınız. Unutmayın, bir imanlı olarak her gün doğaüstü âlemde yürüyorsunuz. Hıristiyan yaşamı heyecan verici bir inançtır – Tanrı’nın kontrolde olduğunu ve adımlarınızı O’nun yönlendirdiğini bilmektir. Tanrı O’nda yaşadığınız bu iman hayatını artan ölçüde bereketlemek istiyor!

 

Kendi isteğinizi Tanrı’ya tamamen sunarsanız ve İsa gibi yaşarsanız, görkemli ve doyurucu bir yaşama sahip olacaksınız! Sıkıcı bir Hıristiyan yaşamına sahip olmayı reddedin! Hâkime gidip ısrar eden o dul kadın gibi olun – gökleri dualarınızla doldurun! Rab’den yüreğinizin arzularını doldurmasını isteyin. Tanrı’nın Sözü’ne gidin ve okuyun – sıkıcı olmayacak! Tanrı’nın hayatınız için heyecan verici bir planı olduğuna ve bu planın sizin hayallerinizin bile ötesinde olduğuna inanarak, imanla dolu bir hayat yaşayın!

 

“İsa yine onlara, “Size esenlik olsun!” dedi. “Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum.” Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, “Kutsal Ruh’u alın!” dedi.” – Yuhanna 20:21-22

“İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?” – Yuhanna 11:25-26

 

39. GÜN – HAYATINIZDAN LANETLERİ KOVMAK

Hayatınızda bir ürün yok mu? Hep böyle kapana kısılmış gibi mi hissettiniz? Ailenizde sürekli ölen birileri mi var? Sürekli parasal konularda ve insan ilişkilerinde sorunlar mı yaşıyorsunuz? Ailenizde herhangi bir sağlık sorunu mu var? Bu durumda Hıristiyan olmanıza rağmen yine de lanet altında yaşıyor olabilirsiniz. Eğer hayatınızda bir lanet varsa, bereketli bir hayat yaşayamazsınız. İtaatsizlikleriniz ve günahınız nedeniyle hayatınıza sızmış olan lanetleri ortadan kaldırmalısınız. Ancak bundan sonra gerçekten bereketli bir hayat sürebilirsiniz!

 

İsrailliler itaatsizliklerinden dolayı 40 yıl çölden çıkamadılar. Tanrı’ya itaatsizlik aynı şekilde Tanrı’nın sizin için tasarladığı Vaat Edilen Ülke’den sizi uzak tutacaktır. İki seçeneğiniz var – ya kendi isteğinizi gerçekleştirip itaatsizliğiniz içerisinde yaşayacaksınız ya da Tanrı’nın isteğinde itaatle yaşayacaksınız. Eğer bir hata yaparsanız bu lanet altında olduğunuz anlamına gelmez. Ama eğer bir günahın tutsaklığına sürekli olarak kapılıyorsanız ve tövbe etmiyorsanız, lanet altında yaşıyorsunuz demektir. Eğer Tanrı’yı ve insanları seviyorsanız, bereket altındasınız. Ama sevmiyorsanız, lanet altındasınız. Unutmayın – İsa Mesih’in kanı altındaysanız ve O’na itaatle yürüyorsanız, kimse size lanet edemez. Ama eğer itaatsiz bir yaşam sürüyorsanız, zaten altındasınız. Lanetlerden özgür olmaya ve Tanrı’nın bereketleri altında yaşamaya hazır mısınız?

 

Eğer sizin günahlarınızdan, babanızın ve atalarınızın günahlarından dolayı hayatınıza giren lanetleri ortadan kaldırmak için bugün dua ederseniz, fiziksel ve ruhsal olarak DNA bağlarınızı kesmiş olursunuz. Lanetlerden özgür olamayacağınızı söyleyen her tür inançtan sizi özgür kılması için Tanrı’ya dua edin. Lanetlerden kurtulmanın mümkün olduğuna inanmalısınız! Kendi günahlarınızdan, babanızın ve atalarınızın günahlarından tövbe edin. Tanrı ile ve insanlarla aranızı düzeltin. Tanrı’nın Sözü’nü ilan edin ve Galatyalılar 3:13-14’ü okuyun. Laneti kırın ve Tanrı’nın bereketlerinde yürüyün!

 

“İbrahim’e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh’u imanla alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı. Çünkü, “Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir” diye yazılmıştır.”
– Galatyalılar 3:13-14

 

40. GÜN – HAYATINIZDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Bugün yepyeni bir gün ve sizin için yepyeni bir başlangıç! Her güne Tanrı’yı yüceltme amacıyla başlayın! Dünyanın yollarını tamamen arkanızda bırakın. Hayatınızda Tanrı’yı yüceltmeyen her şeyden kurtulun. Artık dünyasallığı bırakıp kutsanmış bir hayat sürme zamanı. Bugün kutsal bir yaşam sürmek için geri dönülmez bir karar verin ve kararınızın sonuçları için Kutsal Ruh’un gücüne dayanın!

 

İman yolculuğunuzda büyümeyi sürdürün – çevrenizdeki insanları terbiye edin ve onların da sizi terbiye etmesine izin verin, bu şekilde sürekli olarak birlikte öğrenin. Hayatınızı sade tutun ve koşuşturmacaya son verin. Sizi Rab’be yaklaştırmayan dağınıklıkları yok edin. Kutsal Ruh’tan sizi arıtmasını isteyin. Kutsal bir yaşam sürmek fedakar bir hayat sürmektir. Ama kutsal bir yaşam sürmeyi seçip Tanrı’nın Sözü’nü uygularsanız, hiçbir şey sizi sarsamayacak! Tanrı’nın kontrolde olduğunu bilerek hayatınızda ortaya çıkabilecek fırtınalara karşı dayanabileceksiniz.

 

İstikrarlı olun ve odaklanın. Her gün Tanrı ile en az bir saat vakit geçirin. Tanrı’yla her yerde konuşabilirsiniz! Her an dua etmek için bir fırsattır. Ayrıca her gün belli bir zamanı duaya ayırdığınızdan emin olun. Dua hayatınızı ciddiye alın ve Şeytan’ın dua hayatınızı dağıtmasına izin vermeyin. Hayatınızda Tanrı’nın harikalarını göreceksiniz ve imanınız güçlenecek. Hayata bakış açınız değişecek! Unutmayın – Tanrı’ya tapınmak bir yaşam biçimidir ve hayatınızın her anı Tanrı’ya tapınmak ve O’nu aramak için bir fırsattır!

 

“Toplayın önüme sadık kullarımı, Kurban keserek benimle antlaşma yapanları.” – Mezmurlar 50:5

“Her zaman sevinin. Sürekli dua edin. Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı’nın Mesih İsa’da sizin için istediği budur.”
– 1 Selanikliler 5:16-18

Mükemmel Uykunun Sırrı

Uyku sorunlarından kurtulma tanıklığım 

Yıllarca uyku sorunları yaşadım. Uyuyabilmek için Ambien türü ilaçlar kullandım ve bu ilaç etkisini yitirmeye başladığında Nyquil, Tylenol Pm, Advil pm, Benadryl gibi ve bulabildiğim ne ilaç varsa kullandım. Bu ilaçlar bir sure sonra etkilerini yitirdi. Dahası metabolizmamı yavaşlattı ve açlık hissi ile yeme krizlerini artırdı. Hem kilo aldım hem de uykusuzluğum geçmedi. 

 

Bu olanlardan sonra bir gün Rab’be dua ediyordum ve Rab bana nazik bir sesle konuştu. Rab Kendisi dışında her şeyi denememden ne kadar üzüntü duyduğunu bana söyledi. O zaman uyku sorunlarımı Rab’be teslim etmemiş olduğumu fark ettim. Rab’bin dışında her şeye başvurduğum için tövbe ettim. O zaman Rab’be şöyle dua ettim: “Rab İsa, tüm bu kimyasal maddelere başvurduğum ve bütün bu ilaçların Senin tapınağın olan bedenime girmesine izin verdiğim için beni bağışla. Bugünden itibaren uyku kaynağım olarak yalnızca Sana başvuracağım. Eğer sen bana uyku vermezsen, dua ederek ve sana ilahiler söyleyerek uyanık kalacağım. Eğer uyuyamazsam insanlar için ve uluslar için dua edip yakaracağım. Senin Sözünü okuyacağım. Eğer tüm gece gözüme uyku girmeyecek olursa, Seninle tüm gece süren bir dua toplantısı yapacağım. Ama Sana güveniyorum, beni bir bebek gibi uyutacağına inanıyorum. İsa Mesih’in adında. Amin.” 

 

Bu dua uyku konusunda hayatım için bir dönüm noktası oldu. Elbette bazı günler uykuya dalmakta güçlük çektim. O geceleri İsa ile dua gecesine çevirdim. “Madem uykum gelmiyor Rab, o zaman Sen bana uyku verene kadar, dua edeceğim.” 

 

Danimarka’da Uykusuzluk Çeken 60 yaşlarında bir kadının tanıklığı 

 

Geçen yıllar boyunca kendimi uykusuzluk çeken insanlar için dua ederken buldum ve bunun sonrasında insanlardan iyileşme haberleri ve tanıklıkları almaya başladım, Tanrı bu kişilerin uyku sorunlarını gidermişti. 

 

Bir keresinde Danimarka’da büyük bir konferansta vaaz veriyordum. Vaaz sonrası insanları dua etmek için öne davet ettiğimde 60 yaşlarında bir kadın yaklaştı ve dua isteğini tercümana iletti. Kadınla Danimarka dilinde anlaşan tercümana bana çeviri yapmamasını söyledim çünkü Rab lütfu aracılığıyla bu kadının dileğini bana açıklamıştı. Elimle kadının yüzüne dokundum ve bu kadının hayatının neredeyse tamamında etkin olmuş uyku bozukluğunu azarladım. Aynı zamanda onun yüreğine esenlik gelmesi için dua ettim çünkü uyuyamama sorunlarının kökeninde esenlik eksikliği vardır. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ona sarıldım, sonra ayrıldı.  

 

Ertesi gün yine aynı konferansta konuşma yapıyordum. Konuşma sonrasında insanları dua için öne davet ettiğimde yine aynı kadın çıkageldi. Bu sefer tercümandan kadının neler söylediğini çevirmesini rica ettim. Kadın çok sevinçliydi. Durmadan bana heyecanla sarılıyordu. Gece hiç ilaç almamış olmasına rağmen bebekler gibi bir uyku çekmişti. Uykusuzluk hastalığından tamamen özgür oldu. 

 

Uykusuzluğun Sebepleri 

 

 • Stres 
 • Huzur eksikliği  
 • Acı / Duygusal yaralar – taciz, insanların acımasız yorumları, sevilen bir kişinin vefatı (derin acı)  
 • Olaylar, insanlar, haberler ve filmler hakkında olumsuz düşünceler besleme 
 • Üzüntü / Kızgınlık – eşinize, annenize babanıza, akrabalarınız ve diğer insanlara karşı kızgınlık 
 • Korku: karanlıktan korkmak, gelecek korkusu ya da endişesi, terör korkusu 
 • Evinizde ve odanızda kötü bir varlık olması korkusu (Her tür korku 2 Timoteos 1:7’ye göre reddedilmelidir: Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.) 
 • Kabuslar: Kabuslar Şeytan’dan ve cinlerden gelir. Bunlar için dua etmeniz gerekir. Kabuslar söz konusu olduğunda cinlere açık bir kapı bırakılmış olmalı. Cinlere açık olan kapıları göstermesi için Kutsal Ruh’a yalvarın. İtiraf edin, tövbe edin ve kabuslardan özgür olun. Eğer sık sık kabus görüyorsanız özgürlük duasını yapmanız gerekir. 
 • Kaygı ve endişe: finansal, yaşama dair, insan ilişkileri ve iş ile ilgili kaygılar 
 • Gece gerçekleşen saldırılar: Nefes alma sorunları ya da soluk alıp vermenin duraksaması (Ölüm ruhu, İzebel ruhunun saldırıları, büyülere açık bırakılmış kapılar) 
 • Sürekli geçmişi düşünmek ya da geçmiş anıları zihnimizde canlandırmak ya da sizi rahatsız eden bir olayı düşünmek 
 • Kafaya takmak – aşırı bunaltıcı işler 
 • Aşırı meşguliyet 
 • Fiziksel acı: Sırt ağrısı, boyun ağrısı, bir kaza sonrası ağrı (önce şifa bulmak için dua gerekir) 

 

Matta 8:24-27 

Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki, dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu.Öğrenciler gidip O’nu uyandırarak, “Ya Rab, kurtar bizi, yoksa öleceğiz!” dediler. İsa, “Neden korkuyorsunuz, ey kıt imanlılar?” dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık sütliman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. “Bu nasıl bir adam ki, rüzgar da göl de O’nun sözünü dinliyor?” dediler. 

 

Hayatınızdaki fırtınaları ve dalgaları  

İsa Mesih’in adında azarlayın 

 

Dua: 

Sevgili Rab, İsa Mesih’in kanının altında iyi bir gece uykusu için dua ediyorum. Işığın çocuğu olduğumu ve Yaşayan Tanrı’nın çocuğu olduğumu ilan ediyorum. Bundan dolayı içimde ve çevremde hiçbir karanlık barınamaz. Uykum sırasında aklımda fırtınalar ve dalgalar ortaya çıkmasına izin vermiyorum. Esenlik Önderi İsa Mesih, bana rahat bir uyku vermen için seni aklıma ve yüreğime davet ediyorum. Senin adında dua ediyorum. Amin” 

 

Şeytan hırsızdır ve uykumuzu bile çalmak ister 

Neden mi? Çünkü uykusuzluk sağlığımızı, sevincimizi ve üretkenliğimizi etkiler. 

 

Yuhanna 10:10 

“Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.”  

 

Şeytan uykumuzu nasıl çalabilir? 

Şeytan pek çok olumsuz düşünceyi kucağımıza bırakıp bizi geçmişte yaşatarak, yüz yüze kaldığımız sorunları sürekli gündeme getirerek, sorunlarımızı büyütüp içimize korku koyarak ve daha pek çok şekillerle uykumuzu çalar. 

 

Mükemmel uykunun asıl tedavisi Esenliktir 

İyi bir uyku için İMAN, GÜVEN, ESENLİK birlikte çalışır 

 

Yeşaya 26:3 

Sana güvendiği için Düşüncelerinde sarsılmaz olanı Tam bir esenlik içinde korursun.  

 • Şu mezmurlar sizin duanız olsun – Mezmur 91, Mezmur 27, Mezmur 121, Mezmur 23 (bu çalışma rehberinin sonunda daha fazla ayet bulabilirsiniz) 
 • Tanrı’nın Sözü’nü dinleyin ve tapınma müzikleri dinleyin (enstrümantal müzik de dinleyebilirsiniz) 
 • Uykunuz ve aileniz üzerinde İsa’nın kanını ilan edin 
 • Dua edin ve uykunuzu RAB İsa Mesih’e teslim edin 
 • Doğallığa önem verin: 1) kafeinli içeceklerden uzak durun / meşrubatlardan uzak durun, 2) uyumadan önce yemek yemeyin, 3) elektronik eşya kullanımınızı sınırlayın: Televizyon, telefon, tabletler, 4) gerilim, aksiyon, polisiye, korku ya da sizde üzüntü yaratan filmler izlemeyin, 5) Spor yapın: öğleden sonra ya da akşam yemekten sonra 15-30 dakika yürüyüş yapın. 

 

“Berrak bir zihin huzurlu bir uyku demektir.” 

-Charles Spurgeon  

 

Uyku ile İlgili Ayetler 

 

Korkusuzca yatar, Tatlı tatlı uyursun.”-Süleyman’ın Özdeyişleri 3:24 

 

Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana. 

Mezmurlar 3:5  

 

Esenlik içinde yatar uyurum, Çünkü yalnız sen, ya RAB,  

Güvenlik içinde tutarsın beni.” Mezmurlar 4:8  

 

…RAB sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar.” Mezmurlar 127:2  

 

Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki, dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu.”  Matta 8:24 

 

 “Ama beni dinleyen güvenlik içinde yaşayacak,  

Kötülükten korkmayacak, huzur bulacak.”-Süleyman’ın Özdeyişleri 1:33 

 

Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor, Bedenim güven içinde.”- Mezmurlar 16:9 

 

 “Sana güvendiği için Düşüncelerinde sarsılmaz olanı  

Tam bir esenlik içinde korursun.”-Yeşaya 26:3 

 

O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.”-Filipililer 4:7 

 

O ayaklarının kaymasına izin vermez, Seni koruyan uyuklamaz. İsrail’in koruyucusu ne uyur ne uyuklar. Senin koruyucun RAB’dir, O sağ yanında sana gölgedir. Gündüz güneş, Gece ay sana zarar vermez. RAB her kötülükten seni korur, Esirger canını. Şimdiden sonsuza dek  

RAB koruyacak gidişini, gelişini.”  Mezmurlar 121:3-8  

Mesih’te Özgürlük Rehberi ve İlgili Ayetler

 

Belirtiler: 

 • Kötü alışkanlıklar
 • Mantıksız Tepkiler/Davranışlar
 • İntihar Düşünceleri ve İntihar Girişimleri
 • Öfke Patlamaları
 • Şiddet
 • Fevri Davranışlar / Kötü Alışkanlıkların Yarattığı Davranışlar
 • Ve ÇOK DAHA FAZLASI!

 

Engelleyici Ruhlar Özgürlüğe Kavuşmanızı Engellemeye Çalışacaktır! 

 • Sarhoşluk
 • Gurur
 • Tartışma
 • Yalan Söyleme
 • Kıskançlık
 • Şikayet Etme
 • Küfür Etme
 • İmansızlık
 • Şüphe
 • İnkar Etme
 • İsyan
 • Dedikodu
 • Nefret
 • Şehvet Dolu Düşünceler

 

Engelleri Ortadan Kaldırmak için Örnek Dua 

Sevgili Rab İsa, Senin yetkine boyun eğiyorum. Senin benim Rab’bim ve Kurtarıcım olduğunu ilan ediyorum. Çarmıh üzerinde benin günahlarım, zincirlerim, hastalıklarım için öldün. Bana verdiğin yetkiye dayanarak şüpheye, imansızlığa, yalanlara ve aldanışlara buyruk veriyorum ve bunları İsa Mesih’in adında kovuyorum. Şeytan’ın sesini ve bana söylediği yalanları İsa Mesih’in adında susturuyorum. Kutsal Ruh’u, Gerçeğin Ruh’unu ve Kutsal Ruh’un özgür kılan gücünü İsa Mesih’in isminde hayatıma davet ediyorum. Amin! 

 

 • KUTSAL RUHU ARAMA 

Aramak şu anlama gelir: “Can havliyle yalvarmak ve araştırmak” – Örneğin, Israrcı Dul Kadın Benzetmesi (bkz. Luka 18:1); Öncelikle Tanrı’nın Egemenliğini arayın (Matta 6:33); Eğer bütün yüreğinizle ararsanız, beni bulacaksınız (Yeremya 29:13). 

Kutsal Ruh’u dua aracılığıyla arayın. 

 

Örnek Dua: 

Sevgili Rab İsa, lütfen içimi araştır ve bende seni hoşnut etmeyen bir şey var mı, bana göster. Kutsal Ruh, Gerçeğin Ruhu, Tanrı’nın özgürlüğünün ve bereketlerini hayatıma akmasını engelleyen kötü ruh kaynaklı herhangi bir baskı ya da etki var mı lütfen bana açıkla. Hayatımda Senin isteğine göre yaşamamı engelleyen herhangi bir şey var mı, lütfen bana göster. Amin. 

 

 • İTİRAF  

Kutsal Ruh hayatınızda nelerin bırakılması gerektiğini size gösterdikten sonra, bırakmanız gereken her şeyi tek tek belirleyin ve tövbe ile itiraf edin. Özgürlüğünüz için bu kısım son derece önemlidir. Hayatınızda kötü ruhlara kapı açan alanları ve eylemleri sıralayın, örneğin: büyü ile ilgili uğraşlar, sahte dinler, kehanet, sihir, fal bakma, tecavüz, taciz, terk edilme, ailede var olan intihar, reddedilme, acılık, öfke, kendinden nefret etme, v.b. Bu tür eylemlerin hepsini tek tek itiraf edin ve bu konuda son derece dürüst olun. Aslında Tanrı’nın bilmediği bir şeyi yeniden itiraf etmiş olmuyoruz, Tanrı bunları zaten biliyor. Örneğin, eğer aşırı yeme ile ilgili bir sorununuz varsa, bunun adını doğru koyun: Oburluk.  

 

 • İtiraf özgürlüğe kavuşmanızın çok önemli bir kısmıdır. İçinde bulunduğunuz durumu inkar etmek cinlerin etkinliğinden özgür olmanızı engellemekten başka bir işe yaramayacaktır. Ayrıca günahlarımızı itiraf etmek için alçakgönüllü bir yürek, saklayıp inkar etmek için ise kibirli bir yürek gerektiğini unutmayın. 

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 28:13 

Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, İtiraf edip bırakansa merhamet bulur. 

 

Yakup 5:16 

Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.” 

 

 • TÖVBE / BIRAKMA 

Cinlerden kurtulmanın ANAHTARI tövbedir. Tövbe etmek için ise alçakgönüllü bir yürek gerekir. Hayatımızda kötü ruhların etkinliğine nasıl kapı açtığımızı belirleyip itiraf etmeliyiz ve bundan sonra, bu günahların sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor; bundan sonra ise tüm hatalarımızdan, yanlışlarımızdan, kötü eylemlerimizden – en basit anlamda cinlere kapı açan hatırlayabildiğimiz her şeyden tövbe edip bu günahları işlemeyi bırakmalıyız.  

Aynı şekilde yaşamaya devam edip kötü alışkanlıklar, kötü davranışlar ve işlevsiz hayatlarımız için Şeytan’ın suçlamayı sürdüremeyiz. Kendimizi alçaltmalıyız ve Şeytan’a kapı açan günahlarımızın affını dilemeliyiz. Bu süreçte Kutsal Ruh’un aklınıza getirdiği her şeyi bir liste haline getirin, bunlar için tövbe edip günah işlemeyi bırakın.  

 

Örnek Tövbe Duası: 

Sevgili Rab İsa, kendimi Senin önünde alçaltıyorum. Seni hayatımdaki en mutlak yetki olarak ilan ediyorum. Sen benim yüce Başkahinimsin. Sen benim Kurtarıcım ve Rab’bimsin. Benim günahlarım, tutsaklıklarım ve hastalıklarım için çarmıh üzerinde öldün ve kanını döktün. Bugün tüm günahlarımdan tövbe ediyorum, özellikle Şeytan’a kapı açan günahlarımı sana getiriyorum : _______________________ (büyü ile ilgili uğraşlar, sahte dinler, putperestlik, cadılık/sihir, kehanet, ruhçuluk ve benzer eylemler gibi başınızdan geçen tüm kötü olayları sıralayın). Rab İsa lütfen işlediğim tüm bu günahlardan dolayı beni bağışla. Bu günahları bırakıyorum. (Büyü ile ilgili uğraşlar, cadılık, sihir ile ilgili uğraşlar, burçlar, fal bakma, zihin okuma ve sahte dinlerden de dahil olmak üzere tüm günahlarınızı kabul edip, bunlardan dönün). Rab İsa, beni değerli kanınla tertemiz yıka. Amin. 

 

2 Tarihler 6:37-39 

Sana karşı günah işlediklerinde –günah işlemeyen tek kişi yoktur– öfkelenip onları yakın ya da uzak bir ülkeye tutsak olarak götürecek düşmanlarının eline teslim edersen, onlar da tutsak oldukları ülkede pişmanlık duyup günahlarından döner, ‘Günah işledik, yoldan sapıp kötülük yaptık’ diyerek sana yakarırlarsa, tutsak oldukları ülkede candan ve yürekten sana dönerlerse, atalarına verdiğin ülkelerine, seçtiğin kente ve adına yaptırdığım tapınağa yönelip dua ederlerse, göklerden, oturduğun yerden dualarına, yakarışlarına kulak ver, onları kurtar. Sana karşı günah işlemiş olan halkını bağışla.”  

 

Elçilerin İşleri 3:19 

Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih’i, yani İsa’yı göndersin. 

 

Vahiy 12:11 

“Kardeşlerimiz Kuzu’nun kanıyla ve ettikleri tanıklık bildirisiyle onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar vazgeçmişlerdi can sevgisinden. 

 

 • KÖTÜ RUHU KOVUN  

Şimdi ise düşmana (pis ve kötü ruhlara) İsa Mesih’in adında buyruk verin ve onu kovun. Kovmak için İsa Mesih’in yetkisine dayanın. Bu süreçte her bir kötü ruha tek tek adlarıyla hitap edin ve İsa Mesih’in adında çıkmalarını buyruk verin. Şeytan’ın saldırgan bir yaratık olduğunu bilmelisiniz, bu özelliğinden dolayı verdiğiniz buyruklara direnmeye çalışacaktır. İmanda güçlü durun ve söylediğiniz sözlerin anlamına uygun davranın. Şeytan imanla dolu bir kişinin sözleri karşısında direnemez ve bulunduğu yeri İsa Mesih’in adında terk etmek zorunda kalır. Geçmişte insanların Şeytan’a kibarca, “lütfen çık” dediklerini duydum ve elbette çıkan bir şey olmadı. Ama başka çaresi kalmamış insanların ise Şeytan’a karşı çıktıklarını ve İsa Mesih’in adında imanla sapasağlam durduklarını gördüm. Böyle yapanlar kötü ruhlardan mükemmel bir biçimde özgür oldular.  

 

Kötü Ruhları Kovmak için Örnek Dua: 

Ben yaşayan Tanrı’nın çocuğuyum. İsa Mesih’in kanının koruması altındayım. İsa Mesih benim Rab’bimdir, benim Kurtarıcımdır. İsa Mesih’in adında sana buyruk veriyorum _______________________(yalan cini, şehvet cini, pornografi, öfke, sapkınlık, isyan, İzabel, Piton, düşmanlık, uyuşturucu, intihar, depresyon, baskı, v.b.). Beni hemen şimdi terk et. Ben Kutsal Ruh’un tapınağıyım. İsa Mesih’in adında çık. Amin. 

Bu süreçte ortaya çıkan ağlama, esneme, aşırı terleme ve farklı şekillerde vücudunuzdan bir şeylerin çözülüp gitmesi gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz ve böylece bu cinlerden kurtuluyor olabilirsiniz. 

 

Markos 16:17-18 

“İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek.” 

 

 • TANRI’YA ŞÜKREDİN 

Şeytan Tanrı’yı övmemizden, O’na tapınmamızdan nefret eder çünkü Şeytan kendisine tapınmamızı arzulamaktadır. Şeytan’ı hayatınızdan uzak tutmanın en iyi yolu sürekli İsa Mesih’e hamtlar ve övgüler sunmaktır. 

 

Özgürlüğünüzü Kaybedebilir Misiniz? 

 

İnsan özgür iradeye sahiptir. 

Şeytan’a hayatınızın kapısını kapatabilirsiniz ama o kapattığınız kapı tekrar açılabilecek bir kapıdır. 

Hayatınız olan evi (tapınağınızı) Tanrı’nın Sözü, dua, övgü ve tapınma ile doldurmalısınız. Tapınağınızı boş bırakmanın bedeli çok ağırdır. 

Tanrı ile ve Kutsal Ruh ile dolu olmak zorundasınız. 

 

Matta 12:43-45 

Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar, ama bulamaz.O zaman, ‘Çıktığım eve, kendi evime döneyim’ der. Eve gelince orayı bomboş, süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, yanına kendisinden kötü yedi ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın başına gelecek olan da budur.